مطالب آموزشی

 

 
ROP-۹۹:
   Treatment Of ROP
   Tele-medicine for ROP
   معاینه چشم نوزاد نارس
   ROP treatment outcome
   ROP staging
   Retinopathy Of  Prematurity Treatment Indications
   PATHOGENESIS OF ROP-converted
   Anesthesia in ROP
   Retinopathy of prematurity incidence Risk Factors
ابزار اصلی:
     ابزار بررسی کیفیت خدمات در بخش زایمان
     راهنمای استفاده از ابزار بررسی کیفیت خدمات در بخش زایمان
     فرآیند انجام بررسی کیفیت خدمات در بخش زایمان
اورژانس های مامایی-۹۸:
   Management of postpartum hemorrhage at vaginal delivery
   Evaluation and management of sepsis and septic shock
   Shoulder Dystocia
   Placenta previa Placental abruption
چک لیست جدید ارزیابی بلوک زایمان
      چک لیست پایش بیمارستان دوستدار مادر
      اطلاعات درخواست بیمارستان دوستدار مادر
شیر مادر:
       دستورالعمل کشوری برقراری تماس پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول پس از تولد
       فایل آموزشی چک لیست 93
       کتاب شیر مادر
       کتاب مشاوره
کارت رشد:
      کارت رشد دختران
      کارت رشد پسران
نظام مراقبت مرگ پریناتال:
     طبقه بندی مرده زائی بر اساس وضعیت های مرتبط با مرگ (ReCoDe)
     راهنمای تشکیل کمیته پریناتال
     راهنمای کشوری پرسشنامه های نظام کشوری مراقبت مرگ پری ناتال
     فرهنگنامه پری ناتال
     نکات برنامه در سال 93
     جلسه آموزشی پریناتال 21 تیرماه
     بسته خدمتی احیا نوزاد
نظام مراقبت مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه: 
    مناطق تحت پوشش ۳ دانشگاه
    دستورالعمل کشوری نظام مراقبت مرگ کودکان 1-59 ماهه سال 96
    پرسشنامه های مرگ:
    پرسشنامه ب : مخصوص بررسی مشخصات کلی خانواده و سوابق بیماری متوفی 1-59 ماهه
    پرسشنامه ج : مخصوص بررسی کلی سوابق رسیدگی (اقدامات پزشکی) سرپایی به بیماری متوفی 1-59 ماهه
    پرسشنامه د : مخصوص بررسی کلی سوابق رسیدگی (اقدامات پزشکی) در بخش بیمارستان متوفی 1-59 ماهه
    پرسشنامه ه : چک لیست تخصصی بررسی علل مرگ کودک 1-59 ماهه در بیمارستان
سناریوهای مرگ:          
    سناریوی مرگ کودکان زیر ۵ سال ناشی از حوادث ترافیکی
    سناریوی مرگ کودکان زیر ۵ سال ناشی از حوادث غیر ترافیکی
فرم های آماردهی فصلی:
    فرم آمار مرگ ناشی از حوادث زیر 5 سال
    فرم آمار مرگ و میر نوجوان (18-5 سال)
    فرم آمار مرگ ناهنجاری کودکان (59-1 ماهه)
    فرم آمار کل مسمومیت کودکان زیر 5 سال
    مداخلات مرگ کودک 59-1 ماهه
    طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD10)
    فلوچارت مرگ کودک
    پاورپوینت ورود به سامانه و پر کردن اطلاعات اولیه
    فیلم ورود به سامانه و پر کردن اطلاعات اولیه
    فیلم گزارش صفر ماهیانه
دستورالعمل نظام مراقبت مرگ و کمیته ها:
    راهنمای دسترسی به فرم عوارض شدید بارداری و زایمان
    سامانه اطلاعات مادران و نوزادان ایران
    فایل جلسه آموزشی تیرماه
نوزاد سالم:
    بخشنامه جدید حضور مادر در بخش نوزادان
    بسته خدمتی نوزاد سالم
    مطالب آموزشی کنفرانس علمی PPH
مطالب آموزشی سال ۹۵
 کلاس آمادگی برای زایمان ۶۰ ساعته :
    نقش همسر در بارداری
    کاربرد طب فشاری در بارداری و زایمان
    آمادگی دوره بارداری و زایمان
    کاربرد ماساژ درمانی در بارداری و زایمان و نوزادان
    نقش همراه و همسر
    روش تدریس به بزرگسالان
    پویایی گروه و روش مربیگری
    اصول و مبانی ورزش بانوان در بارداری
    پرینه در بارداری و زایمان
    تن آرامی و تنفس در بارداری و زایمان
    پوزیشن و زایمان
    آمادگی برای زایمان
    زایمان فیزیولوژیک
    Birth Hormones  
    PostPartum Rehabilitation
ارزیابی سلامت جنین
    Intrapartum Assesment Techniques
    Factor Influencing CTG Interpretation
    Physiological Basis For Fetal Testing
    Fetal Assesments
    Doppler Effect
   Intrapartum Assessment
مدیریت شوک
   Shock Assessment
   Hypovolemic Shock
   Shock Management
خونریزی های بارداری و زایمان :
   Disseminated Intravascular Coagulation
   Uterine Atony
   Placenta Previa Placental Abruption
  Traumatic Postpartum Hemorrhage
  Diagnosisand Management of Retained placenta After Vaginal birth
مانیتورینگ قلب جنین:
   مانیتورینگ قلب جنین
   ABNormal CTG
   Electronic Fetal Heart Monitoring -CTG
kmc-۱۳۹۵:
روز اول:
   تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در ساعت اول پس از تولد
   مراقبت آموزشی چیست و چرا اهمیت ندارد؟
   مراقبت آغوشی نوزادان در حال تهویه کمکی
   موانع احتمالی برقراری زودرس تماس پوست با پوست
روز دوم:
   تغذیه و مراقبت آغوشی
   تجهیزات مورد نیاز و آمادگی های قبل از مراقبت آغوشی
   چه نوزادی را می توان مراقبت آغوشی کرد؟
مطالب آموزشی دوره زایمان فیزیولوژیک :
   مدیریت ذهن
   بهداشت روانی در بارداری
   توانبخشی پس از زایمان
تغذیه مادران باردار:
   اصول کلی نقش تغذیه در وزن گیری دوران بارداری
   کلیات تغذیه در دوران بارداری
   کلیات تغذیه در دوران بارداری 2
   تغذیه در دوران بارداری
   جدول برنامه غذایی
   راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده
   فهرست جانشینی
   فهرست/لیست جانشینی غذایی Exchange
 قلبی و ترومبوامبولی:
   دستورالعمل مراقبت از بیماران قلبی در بارداری، زایمان و پس از زایمان (دکتر اشرف آل یاسین)
   دستورالعمل ارزیابی خطر و پیشگیری از ترومبوآمبولی در بارداری و پس از زایمان (دکتر لاله اسلامیان)
   دستورالعمل مراقبت از بیماران قلبی در بارداری، زایمان و پس از زایمان (دکتر صدیقه حنطوش زاده)
   دستورالعمل مراقبت از بیماران قلبی در بارداری، زایمان و پس از زایمان (دکتر نیلوفر سمیعی)
   معرفی دستورالعمل بیماری های قلبی در بارداری، زایمان و پس از زایمان (سوسن رحیمی)
ACORN:
  ACORN
اعتباربخشی مادر و نوزاد:
سنجه 1-1-5
سنجه 2-1-5
سنجه 1-2-5
سنجه 2-3-5
سنجه 5-3-5
سنجه 6-3-5
سنجه 7-3-5
سنجه 1-4-5
سنجه 2-4-5
سنجه 4-4-5
سنجه 1-5-5
سنجه 4-5-5
سنجه 6-5-5
سنجه 1-6-5
سنجه 2-6-5
سنجه 2-9-5
سنجه 3-9-5
احیا
اعتباربخشی شیر مادر
مطالب آموزشی ارزیابی سلامت جنین مورخ ۱۵/۰۹/۹۵:
    CEFM
    Fetal Doppler
    Intrapartum Fetal Heart Rate Assessment
    NST
    ارزیابی سلامت جنین
کارگاه مهارت بالینی ارتباطی مورخ 97/07/16
کارگاه مهارت های بالینی زایمان طبیعی ۹۷
روز اول مدیریت مادر و نوزاد (۱۳ آذر ۹۸)
بیماریهای قلبی در بارداری و زایمان
برنامه PMTCT
روز دوم مدیریت-مادر و نوزاد
روز سوم مدیریت-مادر و نوزاد
روز چهارم مدیریت-مادر و نوزاد
روز پنجم مدیریت-انگیزش و رهبری
زایمان طبیعی
پروتکل خونریزی واژینال
مجموعه ای از الگوریتم های AHA۲۰۱۵
SHOULDER DYSTOCIA
CTG
Preeclampsia
Shoulder Dystocia۲
Neonatal Resuscitation Program ۷th edition Update
الگوریتم احیا نوزاد
فایل های وبینار اختلالات فشارخون در بارداری ۹۹/۱۱/۱۲
تحلیل ریشه ای علل وقایع
مدیریت ریسک و ایمنی بیمار
فایل های وبینار خدمات پیشگیری از ناباروری ۹۹/۱۲/۰۲
فایل های وبینار sepsis مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
 
کرونا در بارداری و زایمان ۱۴۰۰
SARS-CoV2 Treatment (دکتر کلانتری)
Covid vaccination in pregnancy
کووید DLP-DEC 177795171
Covid in pregnancy

 

 

Template settings