معرفی معاونت درمان دانشگاه

 

معرفی معاونت درمان دانشگاه

معرفی معاونت درمان دانشگاه

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص سیاست­های کلی سلامت، اجرای طرح تحول سلامت، برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور مبتنی بر رویکرد "انسان سالم و سلامت همه جانبه" و با توجه به ضرورت وجود یکپارچگی در سیاست گذاری، برنامه ریزی، پایش، نظارت،ارزیابی و اعتبار بخشی در راستای مدیریت ارائه خدمات درمانی در مناطق تحت پوشش اهداف ذیل را دنبال می­ کند:

 

دسترسی عادلانه و بهره ­مندی آحاد جامعه به خدمات و مراقبت ­های سلامت با کیفیت، ایمن، اثربخش، کارا، به ­موقع 

حفاظت مالی مردم در برابر هزینه­ های خدمات و مراقبت­ های سلامت منطبق بر قوانین جاری کشور

ارتقای سطح مسئولیت­ پذیری و پاسخگویی نظام ارائه خدمات

 افزایش سطح رضایت گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات

ارتقاء مستمر کیفیت در برنامه ­ریزی، هماهنگی و نظارت در ارائه خدمات درمانی

ارتقاء مستمر توانمندی روسا، مدیران و کارکنان با استفاده بهینه از منابع موجود

ظرفیت­ سازی و ایجاد بستر مناسب جهت انجام و به کارگیری پژوهش­ های کاربردی

توسعه نظام جامع مدیریت آمارو اطلاعات در نظام سلامت

ارتقاء شاخص های کمی و کیفی خدمات سلامت معرفی اجمالی حوزه های تحت پوشش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران بر نحوه ارایه خدمت در مراکز درمانی دانشگاهی و غیر دانشگاهی همچنین موسسات پزشکی، مطب ها و مراکز توان بخشی و تشخیصی واقع شده در مناطق جعرافیایی 2،5،6،9، 18، 21 و 22 در شهر تهران و شهرستان های رباط کریم، شهریار، بهارستان ملارد و شهر قدس را دیدبانی، تحت کنترل و نظارت مستمر و ارزیابی دارد.
به منظور شناسایی و ترسیم دقیق موقعیت و محیط داخلی و خارجی معاونت درمان دانشگاه به برخی آمارها و اطلاعاتی که بیانگر وضعیت و موقعیت حوزه درمان این دانشگاه از نظر وسعت جغرافیایی، مناطق و جمعیت تحت پوشش، شاخص های آماری در مقایسه با سایر دانشگاه ها می باشد به شرح ذیل پرداخته شده است.
این معاونت مسئولیت نظارت برکیفیت و کمیت ارائه خدمات درمانی سرپایی و بستری توانبخشی و تشخیصی به جمعیتی بالغ بر بیش از3/1  ازجمعیت استان تهران  و در حدود 6/1 جمعیت کل کشور را عهده دار می باشد.
این دانشگاه دارای 19 مرکز دانشگاهی (11 مرکز آموزشی درمانی و8 مرکز درمانی) و51 مرکز غیر دانشگاهی (وابسته به تامین اجتماعی، نهادها و سازمان های دولتی، خصوصی و خیریه) و در مجموع 70 مرکز با تعداد 11626 تخت فعال تحت پوشش دارد.

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران و خدمات بهداشتی درمان ایران در راستای ارتقا سلامت جامعه از طریق تأمین و تسهیل و نظارت بر دسترسی عادلانه خدمات گسترده ، متنوع و موثر سلامت با پایندی به اصول و ارزش های انسانی در جهت ارتقا رضایتمندی و رعایت حقوق گیرنده خدمت گام برمی دارد.

 

اهداف راهبردی حوزه درمان

 1. ارتقاء نظام های پایش، نظارت و ارزیابی در ارائه خدمات تشخیصی، درمانی، آموزشی، توانبخشی و عملکردی مبتنی بر رعایت معنویت و اخلاق حرفه ای و توسعه اجرای طرح انطباق
 2. ایجاد شبکه یکپارچه کارآمد و نوین حکمرانی بیمارستان های دولتی ( زنجیره ای ) تحت پوشش
 3. ارتقاء کمی و کیفی ظرفیت ها در حوزه گردشگری سلامت و توسعه توریسم درمانی
 4. ارتقاء بهره وری و اصلاح مدیریت ارائه خدمات با تاکید بر سیاست های تمرکز زدایی و استفاده از ظرفیت ها و منابع بخش خصوصی، مشارکت های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت
 5. محرومیت زدایی و دسترسی عادلانه آحاد جامعه از خدمات و مراقبت های درمانی باکیفیت، ایمن، اثربخش و به موقع با تاکید بر رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند

 

مأموریت

معاونت درمان در راستای ارتقاء سلامت جامعه با اتکاء به تخصص و تجربه نیروی انسانی متعهد و کارآمد، با استفاده از حداکثر ظرفیتهای بیمارستانی ،کلینیکی و پاراکلینیکی تلاش می نماید خدمات درمانی ، حمایتی و مراقبتی با کیفیت جامع ، متنوع و ایمن را با پایبندی به اصول و ارزشهای انسانی در جهت ارتقاء رضایتمندی گیرندگان خدمت ارائه دهد.

چشم انداز

معاونت درمان دانشگاه ایران بر آن است با الهام از فرامین مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و سند چشم انداز نظام سلامت متکی بر توانمندیهای داخلی و ظرفیتهای خارجی در محیطی پویا و خلاق با کارآفرینی به جایگاه اول نظارت بر ارائه خدمات درمانی در سطح منطقه رسیده و به خلق ثروت پرداخته و در عرصه نظارت اثر بخش، بر نحوه ارائه خدمات سرآمد سازمانهای متولی در سطح ملی و منطقه ای باشد.

ارزشها

 • دسترسی و بهره مندی عادلانه از خدمات سلامت
 • پایبندهی به اصول و ارزشهای اسلامی و حفظ کرامت انسانی
 • حفظ و تامین حقوق ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت
 •  پایبندی به اصول علمی ، ضوابط ، استاندارها و تعهدات اخلاق حرفه ای
 • ارائه خدمات موثر و کارآمد
 • افزایش رضایتمندی ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت

تاریخچه معاونت درمان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در سال 1368 با هدف تامین، حفظ و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات درمانی در مراکز آموزشی و درمانی تحت پوشش دانشگاه و با تعداد شش نفر کارشناس شروع به فعالیت نمود. معاونت درمان در دانشکده پزشکی مستقر و محدوده قلمرو نظارتی آن صرفاً به مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه محدود می شد. در طول سالهای   1368تا1373 به تناسب نوع وظایف و مسئولیت های محوله با ایجاد اداره پرستاری و مامایی، واحدهای کارشناسی امور بیمارستانی و تجهیزات پزشکی ساختار و تشکیلات آن تکامل بیشتری یافت.
در سال1373همزمان با انحلال سازمان بهداری استان تهران، وظایف و مسئولیتهای آن سازمان در حیطه نظارت برخدمات درمانی در مناطق 2-5-6-9-18 شهرداری تهران و شهرستان های کرج، شهریار و ساوجبلاغ همچنین نظارت بر ایمنی و سلامت دارویی، غذایی و آرایشی بهداشتی در مناطق فوق الذکر به معاونت درمان دانشگاه واگذار شد و فصل جدیدی در توسعه ارائه خدمت و تضمین کیفیت خدمات به مردم در حوزه سلامت رقم خورد.
در این واگذاری، پراکندگی وگسترگی مناطق جغرافیایی، تنوع و تعدد مراکز تحت پوشش به شدت توسعه یافت بطوری که براساس این سیاست تعدادی از بیمارستان های سازمان بهداری استان(بیمارستان های یافت آباد، شهید فهمیده، لولاگر، توحید و فیروزآبادی)به دانشگاه واگذار شد، به علاوه نظارت بر نحوه ارایه خدمات و ارزشیابی بیمارستان های غیر دانشگاهی اعم از خصوصی، خیریه، وابسته به نهادها و سازمانهای تحت پوشش، در محدوده حوزه نظارتی دانشگاه قرار گرفت.
علاوه بر بیمارستان ها، کلیه موسسات تشخیصی، درمانی، مراکز توانبخشی، مطب ها، داروخانه ها و کارخانجات تولید مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی نیز تحت پوشش نظارتی این معاونت قرارگرفت.  به تبع توسعه و افزایش حیطه های مسئولیت و وظایف، معاونت درمان به معاونت درمان و دارو دانشگاه تغییر نام یافت.
در طی سال های 1373 تا1382 این معاونت در یکی از ساختمان های سازمان بهداری سابق واقع در خیابان شریعتی مستقر و از سال 1382 تا 1389 معاونت درمان به ساختمان شهید اسماعیلی واقع در جمالزاده جنوبی انتقال یافت. در سال 1383 با تشکیل شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظر آباد و همچنین با الحاق مناطق 21 و22 شهرداری تهران به مناطق تحت پوشش، گستره و محدوده مناطق تحت پوشش دانشگاه گسترش بیشتری یافت.
در سال 1385با تشکیل معاونت غذا و داروی دانشگاه وظایف در حوزه نظارت بر غذا و دارو از معاونت درمان منتزع و مجدداً با عنوان معاونت درمان ادامه فعالیت داد. درسال1389با تبدیل شهرستان کرج به استان البرز و به دنبال ایجاد دانشکده علوم پزشکی، مراکز تحت پوشش این منطقه به دانشکده علوم پزشکی البرز واگذار گردید. همچنین بر اساس تغییرات تقسیمات کشوری درسال 1389 و تشکیل شهرستانهای ملارد، بهارستان و قدس و ایجاد شبکه بهداشتی درمانی، مناطق مذکور تحت پوشش نظارتی این دانشگاه قرار گرفت.
در سالهای1389تا 1392 این دانشگاه با دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی ادغام و وظایف نظارت بر ارایه خدمات درمانی آن به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار گردید، سپس در سال 1392 با احیاء دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاونت درمان دانشگاه نیز احیاء، تجدید ساختار و در خیابان حافظ تقاطع جمهوری (ساختمان وزارت بهداشت و درمان سابق) مستقر شد.  
در حال حاضر معاونت درمان این دانشگاه با فراز و نشیب های طی شده در ادوار مختلف زمانی، دارای 18مرکز دانشگاهی (11مرکز آموزشی درمانی و 7  مرکز درمانی ) و 48  مرکز غیر دانشگاهی (خصوصی و خیریه) و در مجموع دارای  66 مرکز، همچنین موسسات پزشکی، مطب ها و مراکز توانبخشی و تشخیصی واقع شده در محدوده جعرافیایی مناطق  2،5،6،9،18،21و22 در شهر تهران و شهرستانهای رباط کریم، شهریار، بهارستان ملارد و شهر قدس را تحت کنترل، نظارت مستمر و ارزیابی دارد. علاوه بربیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی تعداد قابل توجهی موسسات درمانی تحت پوشش این دانشگاه قرار دارد: از جمله 359 آزمایشگاه، 25مرکز جراحی محدود سرپایی، 225 درمانگاه عمومی و تخصصی، 128 درمانگاه  دندانپزشکی ، 91 لابراتور پروتز دندانی و 48 دفتر کار حرف وابسته به دندانپزشکی،3394 موسسه توانبخشی، پرتو درمانی، 800 مرکز درمان سوء مصرف مواد (MMT)،  بالغ بر 10000مطب پزشکی و دندانپزشکی 

QR معرفی معاونت درمان :

Template settings