دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
دکتر کوهپایه زاده : نگاهی جدید به حوزه اورژانس ۱۱۵ در سال جدید


 رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در جلسه بررسی چالش های اورژانس ۱۱۵: در سال جاری باید با نگاهی جدید و متفاوت به این حوزه توجه شود.  به گزارش روابط عمومی دانشگاه: جلسه بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای اجرایی اورژانس ۱۱۵ با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان و توسعه ... (ادامه متن)


  img_yw_news
شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
بیماران خاص واکسن کرونا دریافت می کنند


بیماران خاص واکسن کرونا دریافت می کنند واکسیناسیون کرونا ویژه بیماران خاص در دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیماران اتیسم آغاز شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، زهرا اصغری؛ رئیس اداره بیماریهای خاص و مددکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: با همکاری معاونتهای درمان ... (ادامه متن)


  img_yw_news
جمعه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
آخرین بازدید نوروزی رئیس دانشگاه از بیمارستان شهید فهمیده


در سیزدهمین روز از نوروز ۱۴۰۰ دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشگاه به همراه دکتر قنبری مدیر پرستاری با حضور در بیمارستان شهید فهمیده با کارکنان دیدار کردند .  در این بازید ضمن تبریک سال نو و تشکر از زحمات همکاران در روزهای تعطیل، وضعیت ارائه خدمات ... (ادامه متن)


  img_yw_news
جمعه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
آخرین بازدید تیم کارشناسی معاونت های درمان و غذاو دارو از بیمارستانهای پیامبران و شهید فیاض بخش


کارشناسان معاونت های  درمان و غذا و دارو دانشگاه در راستای بازدید ها و نظارت های نوروزی در روز  طبیعت از بیمارستانهای پیامبران و شهید فیاض بخش بازدید نمودند و نحوی ارائه خدمات به بیماران را مورد بررسی قرار دادند . (ادامه متن)


  img_yw_news
جمعه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
بازدید معاون آموزشی و مدیر پرستاری دانشگاه از بیمارستان شهدای هفتم تیر


 در۱۳ فروردین روز طبیعت دکتر باقری فر معاون آموزشی دانشگاه به همراه مدیر پرستاری دانشگاه دکتر قنبری از بیمارستان شهدای هفتم تیر بازید نمودند.   (ادامه متن)


  img_yw_news
جمعه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
بازدید نوروزی معاون تحقیقات و مدیر درمان دانشگاه از بیمارستانهای شهید هاشمی نژاد و حضرت علی اصغر


در دوازدهمین روز از نوروز ۱۴۰۰ دکتر متولیان معاون تحقیقات به همراه دکتر طباییان مدیر درمان دانشگاه ، با حضور دربیمارستانهای شهید هاشمی نژاد و حضرت علی اصغر ضمن تبریک سال نو و تشکر از زحمات همکاران ،   ارائه خدمات درمانی و وضعیت رضایت مندی بیماران و همچنین حضور متخصصان ... (ادامه متن)


  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام در حوزه سلامت
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری گردشگری سلامت
پایگاه خبری اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اتوماسیون بیمارستان های خصوصی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طرح تحول نظام سلامت
طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارزش های نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت
سازمان انتقال خون دستورالعمل  اجرایی  تخفیف ارزش نسبی سال 1396
اتوماسیون اداری مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1396
ایمیل سازمانی تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1396
مطالب آموزشی پزشکی اجرای بند " ز " تبصره  17قانون بودجه سال97 در خصوص اخذ تعرفه دولتی
ابلاغ ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ابلاغ تعرفه های سال 1397
تعرفه اعمال جراحی شایع سال 1396- گلوبال گزارش اجرای بند " ز " تبصره  17قانون بودجه سال97 در خصوص اخذ تعرفه دولتی
 مصوبات هیئت وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت در سال 1396 تعرفه خدمات تشخیصی درمانی مراکز خیریه
 مرحله چهارم نحوه هزینه کرد بسته های طرح تحول نظام سلامت و سیاستهای جمعیتی در سال1396 ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) تعرفه های بخش دولتی ، خصوصی و خیریه و عمومی غیردولتی در سال 1397
در خصوص تعرفه خدمات و اعمال جراحی گلوبال سال 1397

شماره تماس و داخلی های واحد ها

متن

متن

متن

ارتباط با معاون درمان
پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
نشریه مجازی نوید ایران