اخبار معاونت
آرشیو
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیمارستان صحرایی دانشگاه بازدید کرد
1402/03/14
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیمارستان صحرایی دانشگاه بازدید کرد
دکتر عبدالرضا پازوکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر علی مشکی معاون درمان دانشگاه در روز رحلت امام خمینی (ره) از بیمارستان صحرایی دانشگاه بازدید کردند.
 معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی ایران بازدید کرد
1402/03/13
معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی ایران بازدید کرد
دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی ایران که در صحن شرقی حرم امام خمینی (ره) برای ارائه خدمات درمانی به زوار برپا شده است بازدید کرد.
کارکنان عاشقانه برای آماده سازی بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی ایران گرد هم آمدند
1402/03/13
کارکنان عاشقانه برای آماده سازی بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی ایران گرد هم آمدند
کارکنان بیمارستان رسول اکرم (ص) و بسیج جامعه پزشکی برای برپایی بیمارستان صحرایی جهت ارائه خدمات درمانی به زوار در ایام ارتحال ، گرد هم آمدند.
معاون درمان دانشگاه از روند برپایی بیمارستان صحرایی بازدید کرد
1402/03/12
معاون درمان دانشگاه از روند برپایی بیمارستان صحرایی بازدید کرد
دکتر علی مشکی معاون درمان داشنگاه علوم پزشکی ایران به همراه دکتر سید رضا معتمدی سرپرست مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی از مراحل برپایی بیمارستان صحرایی که در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) به مراجعین خدمات درمانی می دهد بازدید کرد.
میز خدمت الکترونیک
انتقادات و پیشنهادات
نشریه معاونت درمان
Template settings