نمودار اقدامات مراکز درمانی در راستای اخذ مجوز ایمنی آتش نشانی
 تاییدیه آتش نشانی موسسات پزشکی
ابلاغ آئین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز تحت حاد توانبخشی 
ابلاغ آئین نامه تاسیس و اداره مراکز خیریه حوزه سلامت 
ابلاغ آئین نامه ضوابط مسئول فنی بیمارستان ، مرکز جراحی محدود و سرپایی ، درمانگاه شبانه روزی عمومی و دندانپزشکی
تمدید اعتبار پروانه های موسسات پزشکی و پروانه های بهره برداری تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰
آئین نامه تاسیس دفاتر کار مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
بخشنامه تمدید پروانه های بهره بردرای موسسات پزشکی و اخذ تائیدیه های ایمنی (آتش نشانی - آسانسور) 
new  ابلاغ آئین نامه تأسیس و بهره برداری مراکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد SUD 

یکپارچه سازی کارتهای درمان رادیوتراپی IMRT

Template settings