نام ونام خانوادگی سرپرست مدیریت امور اداری و عمومی : آقای محمد باقر مهاجر

محل استقرار: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره 450

تیم کارشناسی اداره شامل : آقای سلیمانی ، خانم شهبازی ، خانم رجبی

 

معرفی امور اداری :

 • مسئولیت نظارت بر کلیه امور مربوط به کارگزینی، حضور و غیاب، دبیرخانه، روابط عمومی، آموزش کارکنان ، کمیسیون پزشکی، نقلیه، بایگانی، امور رفاهی و خدمات بر عهده امور اداری حوزه درمان می باشد.

اهم وظایف و فعالیت ها :

 • انجام مکاتبات مربوط به ماموریت ، بازنشستگی ، استعفاء ، مرخصی بدون حقوق، ترفیع و انتصاب نیروهای کادر درمانی شاغل در واحدهای تحت پوشش
 • انجام امور مربوط به نقل و انتقال  در سامانه نقل و انتقالات
 • بررسی و صدور احکام کارگزینی اعضای غیر هیئت علمی
 • تنظیم لیست کارکرد ماهانه کارکنان بمنظور پرداخت حقوق ، اضافه کار ، مسکن در هر ماه
 • اخذ آمار و اطلاعات نیروهای درمانی و پشتیبانی از بیمارستان های تخت پوشش  به منظور تکمیل بانک جامع اطلاعاتی معاونت
 • نظارت بر ارزشیابی و عملکرد کارکنان تحت سرپرستی
 • انجام امور مربوط به برقراری فوق العاده محرومیت از مطب
 • رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ،  ترفیع ، بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستگی
 • پیش بینی نیازهای پرسنلی معاونت و اقدام در مورد تامین نیروهای مورد نیاز
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی حوزه فعالیت به‌منظور دستیابی به اهداف حوزه درمان و اهداف استراتژیک دانشگاه
 • نظارت بر نیازسنجی آموزشی، تدوین بسته های آموزشی و برگزاری دوره‌های تخصصی ضمن خدمت پرسنل درمانی و پشتیبانی در بیمارستان‌ها
 • همکاری و ارتباط مستمر با واحد آموزش دانشگاه جهت تهیه تقویم آموزشی و طرح درس
 • نظارت بر نحوه برگزاری دوره های آموزشی واحدهای تابعه
 • اخذ مجوز دوره های درخواستی واحد های معاونت درمان از واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه
 • برنامه ریزی نیاز سنجی آموزشی کارکنان و واحدهای معاونت درمان
 • نظارت بر صدور گواهینامه های پایان دوره های آموزش کارکنان بر طبق ضوابط و و مقررات جاری
 • نظارت بر انجام به موقع کلیه مکاتبات دبیرخانه
 • نظارت بر امور مربوط به حضور و غیاب کلیه کارکنان معاونت درمان
 • معرفی افراد جهت دریافت وام قرض الحسنه به بانک
 • انجام امور بیمه‌های درمانی و مکمل
 • برنامه ریزی و اختصاص خودرو به واحدهای درخواست کننده جهت حضور در بازدید، جلسه و ...
 • نظارت و کنترل عملکرد پیمانکار سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان
 • تهیه و خرید کالاها و لوازم مصرفی و غیر مصرفی مورد نیاز ادارات
 • تنظیم اسناد کارپردازی و ارائه آن به امور مالی
 • بایگانی پرونده ها در بایگانی راکد
 • درج اخبار متنی و تصویری به صورت روزانه در سایت معاونت درمان
Template settings