نامه ایجاد دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل (IPD) در مراکز درمانی

کتابچه راهنمای تاسیس دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل (IPD) در بیمارستان

اسامی بیمارستان هایی که تا کنون موفق به دریافت مجوز فعالیت واحد بیماران بین الملل (IPD) گردیده اند 

چک لیست ارزشیابی واحد پذیرش بیماران بین الملل (IPD) مراکز جراحی محدود

لیست دفاتر خدمات مسافرتی وشرکت های گردشگری دارای گواهینامه حرفه ای گردشگری سلامت

اسامی شرکت های دارای گواهینامه گردشگری سلامت

چک لیست جدید ارزیابی واحد بیماران بین الملل مراکز تابعه

بخشنامه مکاتبه با مراکز تابعه و الزام دریافت مجوز IPD برای کلیه موسسات پزشکی که اقدام به پذیرش بیماران بین الملل می کنند

مکاتبه مجدد با مراکز دارای مجوز فعالیت IPDدر خصوص  ارتقاء سایت اینترنتی  گردشگری سلامت

 ممنوعیت  پذیرش بیماران خارجی در موسسات پزشکی فاقد مجوز ipd

لزوم ثبت صحیح و کامل اطلاعات بیماران سرپایی خارجی مراجعه کننده به بیمارستان ها 

الزام ثبت اسامی بیماران غیرایرانی بستری در سایت وزارت بهداشت

لزوم  ارسال ماهانه اسامی بیماران خارجی پذیرش شده طبق فایل پیوست (مکاتبه مجدد با مراکز جراحی محدود و درمان ناباروری)

ابلاغ آیین نامه شرکت های تسهیل گر خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران بین الملل

شیوه نامه صدور مجوز شرکت های تسهیل گر خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران بین الملل

معرفی شرکت های تسهیل گر دارای مجوز در حوزه گردشگری سلامت

بخشنامه تمدید اعتبار مجوز شرکت های تسهیل گر گردشگری سلامت در شرایط پاندمی کوید19

لزوم ارجاع بیماران خارجی توسط شرکت های تسهیل گر به مراکز دارای مجوز IPD معتبر/ بخشنامه

ارسال فایل به روز رسانی شده اطلاعات مراکز فعال در حوزه IPD

در خصوص  تمدید مجوز بهره برداری شرکت های تسهیل گر

در خصوص شرکت های تسهیل گر گردشگری سلامت

ابلاغ آیین نامه تاسیس و بهره برداری مراکز تخصی رشد و تکامل کودکان

ابلاغ مصوبات کمیته مشورتی در مورد مدیریت بیماران مبتلا به کووید-۱۹ در کلینیک های سرپایی

مکاتبه با مراکز تابعه در خصوص فعالیت شرکت های تسهیل گر گردشگری سلامت

ابلاغ دستورالعمل نحوه حضور گردشگران خارجی در شرایط بیماری کرونا

ابلاغ دستورالعمل معاون محترم امنیتی و انتظامی استانداری تهران در خصوص نحوه حضور گردشگران خارجی در شرایط بیماری کرونا

پذیرش بیماران بین الملل در درمانگاه های متقاضی تحت پوشش دانشگاه

 

 

 

 

Template settings