گام شماره 1
شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. با تشکر
گام شماره 2
شفافیت فرایندی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
تسلط بر فرآیند
گام شماره 3
زمان فرآیند
نظام مند بودن فرآیند
گام شماره 4
کلیت فرآیند
Template settings