نام ونام خانوادگی مسئول: دکتر نادر توکلی

 

سوابق مدیریتی:

 

در سطح دانشگاه:

 • معاون درمان دانشگاه از مهر 96

  رئیس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) از اردیبهشت 93

  رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1392

  استاد راهنمای دانشجویان پزشکی (برای مشاوره و راهنمایی) از اردیبهشت ماه 87

  مشارکت در تنظیم طرح درس طب اورژانس دانشجویان پزشکی و تدریس در این دوره ها

   

 •  

در سطح بیمارستان:

 • ریاست بیمارستان شهدای هفتم تیر 

  تدریس در کارگاههای آموزشی احیاء پیشرفته قلبی ریوی (ACLS) جهت پزشکان عمومی و پرستاران بیمارستان از سال 85

  تدریس در کارگاههای آموزشی برخورد اولیه با بیماران ترومایی جهت پزشکان عمومی و پرستاران بیمارستان

  مدرس دوره ATLS مرکز آموزش جراحی لاپاروسکوپی مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) از سال 1386

   

 •  

خارج از دانشگاه:

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:

 •  

  رئیس اداره اورژانس بیمارستانی معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آبانماه 87 تا 92

  مسوول کمیته فنی هماهنگی ستاد هدایت، اطلاع رسانی و هماهنگی بیماران دانشگاههای علوم پزشکی تابعه شهر تهران از سال 87

  مشارکت و ارائه نقطه نظرات تخصصی در تهیه پیش نویس اعتباربخشی بیمارستانها در مرکز نظارت و اعتباربخشی معاونت سلامت

  مشارکت و ارائه سخنرانی در دوره حوادث غیر مترقبه(طرح استقرار سیستم مدیریت مراکز درمانی در بحران)

  عضو زیر کمیته کشوری فوریتهای قلب و عروق- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 86

  متصدی برگزاری سه دوره کارگاه نیازسنجی تریاژ در اورژانس بیمارستانی در خرداد و تیرماه 88

  متصدی برگزاری سه دوره کارگاه رسیدگی به شکایات در اورژانس بیمارستانی در خرداد و تیرماه 88

  مسوول و مدرس زیرگروه کمیته درمان و مشارکت فعال در برگزاری کارگاه 5 روزه مدیریت بحران در نظام سلامت وزارت بهداشت در مشهد اردیبهشت ماه 88 و اردبیل در تیرماه 88

  مشارکت در تدوین لیست داروهای مورد استفاده در اورژانس بیمارستانی و ترالی احیا در سال 86

  مسوول کارگروه تدوین لیست داروها، تجهیزات و ملزومات اورژانس و احیا در مطب پزشکان، دندان پزشکان و دفاتر کار مامایی سال 87

  کارشناسی در نیازسنجی اورژانسهای بیمارستانی جهت استانداردسازی

  عضو کارگروه تخصصی استقرار طرح ارجاع سطح دو در بیمارستانهای زیر 50 هزار نقر توسط مرکز توسعه و گسترش شبکه معاونت سلامت

  مدرس دو دوره کارگاه توانمندسازی اعضای هیات علمی فوریت های پزشکی سراسر کشور برگزار شده توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آبان ماه 88

  بازرس ویژه معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در اورژانس های بیمارستان های دولتی و خصوصی کشور

  مشارکت در چهارمین کنگره بین المللی بهداشت درمان و مدیریت در حوادث و بلایا(پانل، داوری مقالات بخش درمان و مدیریت، عضو کمیته علمی ، ارائه سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی احیای حیاتی پایه)

 

 

مرکز اورژانس تهران:

 • مدرس اورژانس های پیش بیمارستانی مرکز اورژانس تهران از اسفند86

  دبیر و عضو کمیته ارتقای کیفیت مرکز اورژانس تهران از سال 87

  تدوین داروهای مورد نیاز در آمبولانس

  مشارکت در راه اندازی پایگاه آموزشی مرکز اورژانس تهران

  تدریس منظم در دوره های آموزشی بازآموزی جهت تکنسین های مرکز اورژانس تهران از اسفندماه 86

  مشارکت در تهیه سیستم مراقبتهای پیش بیمارستانی تروما (Pre-Hospital Trauma Care) –درحال ثبت

  مشارکت در تهیه کارگاه تخصصی اصول بی حرکت سازی و نحوه انتقال بیمار

  تدریس در کارگاه های تخصصی آموزشی کنگره های مختلف(طب اورژانس،طب ورزشی، طب نظامی و...)

  مشارکت در تدوین پروتکل های به روز و استانداردسازی تجهیزات و وسایل آمبولانس، اصلاح فرم گزارش عملیات اورژانس پیش بیمارستانی و چندین مصوبات دیگر در کمیته ارتقای کیفیت

 

 

انجمن علمی طب اورژانس:

 • عضو هیات مدیره انجمن علمی طب اورژانس

  دبیر علمی هفتمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران

  عضو هیات مدیره انجمن ترومای ایران

  عضو کمیته علمی و اجرایی دومین کنگره سراسری طب اورژانس – خرداد 86

  عضو کمیته علمی و اجرایی سومین کنگره سراسری طب اورژانس – آذر 87

  عضو پانل اورژانس پیش بیمارستانی کنگره بین المللی طب اورژانس – انجمن طب اورژانس –87

  نماینده و رابط علمی انجمن علمی طب اورژانس با انجمن علمی جراحان ایران در کنگره سراسری جراحی ایران

  ایراد سخنرانی در کنفرانسهای ماهیانه علمی طب اورژانس

  دبیر علمی کارگاه تروما جهت پزشکان و پرستاران سازمان تامین اجتماعی بوشهر از طرف انجمن طب اورژانس 87

  دبیر علمی دو دوره سمینار سه روزه طب اورژانس جهت پزشکان سازمان تامین اجتماعی کرمان از طرف انجمن طب اورژانس مهر88

  ارائه طرح تحقیقاتی کاربردی تدوین داروهای مورد نیاز در اورژانس بیمارستانی، آمبولانس و حوادث غیر مترقبه به صورت پوستر در بیستمین همایش معاونین دارو و غذای دانشگاههای علوم پزشکی کشور در آبان ماه 86

  عضو کمیته علمی و اجرایی کنگره سراسری جراحان عمومی سال 88

   

لیست اخبار صفحه :1
Template settings