مطالب آموزشی:

 

مطالب آموزشی پیشگیری از مسمومیت با گاز CO:

 

پمفلت مونوکسیدکربن وقتی به درستی می سوزد

پمفلت مونوکسیدکربن اگزوز ماشین، برگشت دود به اتاقک

پمفلت مونوکسیدکربن، نصب وسایل گازسوز

پمفلت مونوکسیدکربن، استفاده از کباب پز و منقل

پمفلت مونوکسید کربن، علائم مسموم شدن

پمفلت مشخصات گاز مونوکسیدکربن

پمفلت مونوکسیدکربن جریان هوا

پمفلت مسمومیت با CO صفحه اول

پمفلت مسمومیت با CO صفحه دوم

آموزش همگانی مسمومیت متانول

واکنش سریع یک امدادگر

سرویس و نگهداری Sprinter ۳۱۴

بسته آموزشی سیل

سوالات رایج در خصوص تازه های کووید ۱۹ و واکسیناسیون

مطالب المپیاد  مرتبط با واحد ۸۰۰:

 نکات سیستم اتوماسیون عملیات واحد 800 

آموزش مهارتهای زندگی ، مدیریت استرس

راهنمای گام به گام مدیریت و درمان کمک های اولیه برای همه

راهنمای نامبرینگ پایگاه ها و لجستیک مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

آشنایی با قوانین و مقررات حرفه اورژانس پیش بیمارستانی (115)

شیوه نامه جلب مشارکتهای مردمی و جذب نیروی داوطلب

دستورالعمل فرآیندهای عملیاتی موتور آمبولانس

آشنایی با سازمان های امدادی و بحران

دستورالعمل جامع خدمات آمبولانس هوایی

واحد اعزام و راهبری آمبولانس

 

تنظیمات قالب