فایل های آموزشی اداره امور آزمایشگاه ها

 

فایل آموزشی ورود به ایمیل اختصاصی (ویژه مراکز آزمایشگاهی)

فایل آموزشی وبینار "هموویژلانس مورخ ۶ ، ۱۳ و ۲۰ بهمن ۹۹"

آموزش استانداردهای آزمایشگاهی

کارگاه ارجاع نمونه مورخ ۸ و ۹ مرداد ۹۶

فایل آموزشی کشت خون مورخ ۹۶/۸/۲۹

کارگاه انگل شناسی مورخ ۹۶/۱۰/۰۴

تضمین کیفـیت در بخش هماتولوژی

فایل آموزشی هموویژلانس

آشنایی با روش های پایش کیفیت مبتنی بر سیگما متریک

آزمایش های ماکروسکوپی ادرار

کارگاه آموزشی کاربری سامانه صدور پروانه آزمایشگاه (مورخ ۹۷/۷/۲۷)

آموزش میکروب شناسی

راهنمای فنی روش های کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهی

مجموعه روشهای اجرایی استاندارد میکروسکوپی مالاریا

کارگاه آموزشی تشخیص مالاریا مورخ ۹۸/۸/۲۵

فایل آموزشی وبینار "تشخیص آزمایشگاهی ویروس کرونا Covid-۱۹"  مورخ ۹۹/۰۷/۲۸

فایل آموزشی وبینار "هموویژلانس" مورخ ۱۴ و ۲۰ دی و ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

آموزش تضمین کیفیت در آزمایشگاه

روش های تشخیص آزمایشگاهی انگل مالاریا

وضعیت آنفولانزا در جهان

آنالیز مایعات بدن

 

 

Template settings