اداره بیماری های خاص و مددکاری اجتماعی

نام و نام خانوادگی مسئول: سحر امینی

ایمیل سازمانی: dstd.vct @ iums.ac.ir

محل استقرار: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران

آدرس: تقاطع حافظ و جمهوری- ساختمان سابق وزارت بهداشت- طبقه چهارم- اتاق شماره۴۴1- اداره بیماری های خاص و مددکاری اجتماعی

شماره های تماس : 66707140 داخلی 139 و 138و143و 140و 234

اسامی تیم کارشناسان اداره :
خانم فروغ منعمی
خانم فاطمه ایپکچی
خانم لیلا فرهادی

خانم فاطمه حسینی مقدم

خانم ناهید جباری

معرفی واحد بیماری های خاص

اداره بیماریهای خاص حوزه درمان مسئولیت مشارکت درتوزیع اعتبارات، بازدید از بخشهای دیالیز، بررسی، جایابی، پذیرش وپیگیری امور مربوط به بیماران خاص از جمله تالاسمی، پیوند وms را بعهده دارد

 

معرفی واحد مددکاری اجتماعی

حوزه مددکاری اجتماعی مسئولیت نظارت، ارزیابی، برنامه ریزی و سازماندهی در حیطه فعالیت‌های مددکاری اجتماعی در بیمارستانهای تابعه را بر عهده دارد. هم چنین به همکاری با اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت و تعامل درون بخشی و برون بخشی سازمان‌های حمایتی در جهت سازماندهی مداخلات مددکاری اجتماعی مرتبط با گروه‌های هدف به‌ویژه گروه های آسیب پذیر می پردازد.

 

اهم وظایف اداره بیماریهای خاص و مددکاری اجتماعی

 

تدوین برنامه عملیاتی سالانه در حوزه امور بیماریها براساس برنامه استراتژیک دانشگاه

برگزاری نشست های هم اندیشی با سایر معاونتهای درگیر (ازجمله معاونت بهداشتی و غذاودارو)

ساماندهی و تعامل با سازمانهای بیمه گر 

نیازسنجی علمی  نیروهای بالینی مرتبط با بیماریها و برگزاری دوره های آموزشی جهت توانمندی آنها

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی جهت سهمیه بندی و نحوه توزیع داروها ی بیماران خاص و صعب العلاج

انعکاس چالشهای موجود در ارائه خدمات به بیماران خاص و صعب العلاج و ارائه راهکارهای پیشنهادی

راه اندازی واحد/واحدهای فراهم آوری اعضاء ونسوج پیوندی و بخشهای پیوند اعضاء طبق پتانسلهای موجود در مراکز و آیین نامه های ابلاغی

برنامه ریزی در خصوص راه اندازی فرایند برداشت نسوج پیوندی در واحد های فراهم آوری اعضاء

تشکیل کمیته های تخصصی دانشگاهی ازجمله کمیته MS

پروتکل درمان سکته حاد مغزی ،بسته خدمتی EB، واحد های فراهم آوری اعضائ ونسوج پیوندی

ابلاغ دستورالعملها،پروتکلهای مرتبط ابلاغی از سوی وزارت متبوع و برگزاری دوره های آموزشی به صاحبان فرایند

نظارت بر تکمیل و بروزرسانی بانکهای اطلاعاتی بیماران خاص، صعب العلاج و بی بضاعت  

پایش و نظارت بر نحوه عملکرد واحدهای مرتبط با بیماران خاص و صعب العلاج وارائه بازخورد متناسب

برآورد،پی گیری و توزیع متناسب با عملکرد اعتبارات بیماران خاص،صعب العلاج و بی بضاعت

نظارت بر عملکرد واحد/واحدهای فراهم آوری اعضاء و نسوج پیوندی و بخشهای پیوند اعضاء

نیازسنجی و تعیین الویتهای خدمات موردنیاز  بیماران خاص و صعب العلاج و برنامه ریزی جهت راه اندازی بخشهای جدید

تعامل با انجمنهای حمایتی جهت تامین تسهیلات مورد نیاز بیماران خاص و صعب العلاج

برآورد نیروهای تخصصی مورد نیاز در واحدهای مرتبط با بیماران خاص و صعب العلاج و دفاتر مددکاری در بیمارستانهای تابعه

مشارکت با تیم نظارت و اعتبار بخشی و تکمیل سنجه هاوچک لیستهای مرتبط با بیماران خاص وصعب العلاج وفرایندهای مددکاری

گزارش گیری دوره ای عملکرد واحدهای مرتبط با بیمارن خاص،صعب العلاج وبی بضاعت در سامانه های الکترونیکی وزارت متبوع و بازخورد تحلیلها به مراکزگروه هدف جهت اصلاح فرایندها

برنامه ریزی درخصوص توسعه بخشهای مرتبط با بیماران خاص ازجمله: پیوند اعضاء ،دیالیز ،شیمی درمانی با هدف ارتقاء سطح دسترسی بیماران به خدمات موردنیاز

بررسی شکایت بیماران در حوزه مددکاری و بیماریهای خاص

هماهنگی با واحدITدانشگاه جهت ارتقاء داشبورد و خروجی سپاس HIS مراکز تحت پوشش

برنامه‌ریزی و طراحی مداخلات مؤثر و بومی در حیطه مددکاری اجتماعی با هماهنگی اداره مددکاری اجتماعی وزارت متبوع

برنامه ریزی و هماهنگی ارائه خدمات مددکاری اجتماعی در هنگام بحران (بلایا، حوادث طبیعی و اپیدمی ها )

ابلاغ دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط واصله از وزارت بهداشت به واحدهای مددکاری اجتماعی بیمارستانها

تهیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مورد نیاز حوزه مددکاری اجتماعی در سطح دانشگاه

تدوین و بازنگری چک‌لیست های نظارت دوره ای واحدهای مددکاری اجتماعی بیمارستانها

تهیه و تدوین برنامه عملیاتی حوزه فعالیت به‌منظور دستیابی به اهداف حوزه و سیاست‌های استراتژیک دانشگاه

ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای بازنگری و به روز رسانی پروتکل‌ها / شیوه نامه ها / دستورالعمل ها ی مددکاری اجتماعی در بیمارستانها به اداره مددکاری اجتماعی وزارت متبوع

حضور فعال در جلسات و نشست‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های مرتبط با مددکار ی اجتماعی

نظارت بر نیازسنجی آموزشی، تدوین بسته های آموزشی و برگزاری دوره‌های تخصصی ضمن خدمت مددکاران اجتماعی در بیمارستان‌ها

توانمندسازی و ارتقای مهارت های عملی مددکاران اجتماعی بیمارستانهای تابعه با بکارگیری روشهای نوین

همکاری با تیم نظارت و اعتباربخشی بیمارستان‌ها و به منظور عملیاتی نمودن استانداردهای اعتباربخشی مرتبط با مددکاری  اجتماعی

همکاری و ارتباط مستمر با واحد آموزش دانشگاه جهت ارتقاء حرفه مددکاری اجتماعی

همکاری و تعامل با شبکه بهداشت برای ارائه خدمات مشترک به گروه های هدف بویژه افراد آسیب پذیر

ایجاد ارتباط مؤثر با نهادهای دولتی و غیردولتی ( NGO) جهت ارتقاء کمی و کیفی وضعیت و عملکرد خدمات مددکاران اجتماعی

تشکیل کمیته‌های مشترک و شرکت در کمیته‌های تخصصی مرتبط با حرفه مددکاری اجتماعی

تکمیل و به روز رسانی  بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز حوزه در پرتال اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت

پایش بودجه های تخصیصی در حیطه مددکاری اجتماعی

نیازسنجی، برآورد، تأمین و توزیع نیروی انسانی استخدامی مورد نیاز مددکاری اجتماعی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه بر اساس پست سازمانی با هماهنگی معاونت توسعه و اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت

نظارت بر عملکرد واحدهای مددکاری اجتماعی به منظور بررسی نقاط قوت و قابل بهبود و ارائه راهکار جهت حل مشکلات و ارائه بازخورد به ستاد وزارتخانه

شناسایی و اعلام رسمی مددکاران اجتماعی نمونه در بیمارستانهای تابعه طبق شیوه نامه کشوری

نیازسنجی و الویت بندی طرح های پژوهشی در حوزه های مرتبط مددکاری اجتماعی

همکاری در تدوین و اجرای پژوهش‌های کاربردی مرتبط  واطلاع رسانی به واحد های محیطی

بهره‌گیری از روش‌ها و ابزارهای نوین در حوزه آموزش، پژوهش، نیازسنجی و ارائه خدمات

تهیه و تنظیم گزارش‌ها و جداول مربوط به طرح‌ها و فعالیت‌ها در چارچوب برنامه و بودجه و ارائه بازخورد به اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت

جمع‌بندی گزارش عملکرد بیمارستانها و ارسال به اداره  مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت

 

Template settings