نام و نام خانوادگی مسئول : دکتر احمد ملکی

سوابق مدیریتی :

 • مشاور معاونت امور قراردارد شوراهای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • مدیربیمارستان فیروزآبادی
 • قائم مقام رئیس بیمارستان فیروزآبادی
 • مشاور معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • مدیر سامانه 1690وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی
 • رئیس اداره نظارت درمان وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی
 • مدیر مرکز ملی رسیدگی و پاسخگویی به شکایات 190اداره کل بازرسی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی


محل استقرار: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی  وخدمات بهداشتی درمانی ایران -  اتاق شماره 430

معرفی واحد:
 
اداره اعتباربخشی با هدف پیاده سازی استاندارد های اعتبار بخشی در بیمارستانها و سایر مراکز تابعه در راه دستیابی به بالاترین سطح کیفیت و رضایتمندی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات بالینی و مراقبتی ،با برنامه های تعالی خدمات بالینی ادغام و در راستای رسالت و چشم انداز حوزه درمان و همگام با اهداف کلان ابلاغی و استراتژیهای تدوین شده گام بر میدارد.
اداره اعتبار بخشی پس از احیا دانشگاه، مجددا در شهریور ماه 1392 تشکیل و شروع به فعالیت نمود هدف اصلی این اداره پیاده سازی استاندارد های اعتبار بخشی در بیمارستانها و سایر مراکز تابعه می باشد و در راه دستیابی به این مهم از طریق برگزاری برنامه های آموزشی عمومی و اختصاصی سعی و تلاش می نماید.

خط مشی اعتبار بخشی بیمارستانها:
 • اداره اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و مدیریت ارائه خدمات درمانی در مناطق تحت پوشش به­منظور ارتقای کیفیت خدمات با استفاده از دستورالعمل اعتبار بخشی بیمارستانها و سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها اهداف زیر را دنبال می­کند: 
 • ارتقاء مستمر کیفیت برنامه­ریزی، هماهنگی و اعتبار بخشی  بیمارستانها
 • افزایش سطح دسترسی آحاد مردم به خدمات درمانی مناسب با استفاده از ابزار اعتبار بخشی
 • ارتقای مستمر توانمندی روسا، مدیران و کارکنان بیمارستانها از طریق آموزش های مستمر
 • افزاش رضایتمندی مشتریان
 • افزایش رضایتمندی کارشناسان
 • افزایش سطح دانش ومهارت کارشناسان از طریق برگزاری آموزش های مستمر
 اعتقادات و باورها:
 • اعتبار بخشی عادلانه بیمارستان‌ها
 • پایبندی به اصول علمی و استانداردها
 • ارائه خدمات موثر و کارآمد

تمرکز بر سه محور:

 • مشتری مداری
 • ارتقاء مستمر با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان خود و بیمارستان‌ها 
 • ​پایبندی به اصول و ارزش ­ها و کرامت انسانی و حقوق مشتریان

اهم وظایف و فعالیت ها:

 • نظارت بر اجرای صحیح ضوابط واستانداردهای تعیین شده از طریق بازدیدهای ادورای  وارزیابی مستمر اعتباربخشی بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود تحت پوشش
 • ارتباط وهماهنگی با اداره اعتباربخشی وزارت متبوع بمنظور اخذ وکسب آخرین دستورالعمل های مربوطه
 • رسیدگی به شکایات واصله در خصوص اعتباربخشی بیمارستان ها از سوی ارگانهای مختلف
 • برنامه ریزی جهت آموزش مسئولین بیمارستانها ومراکز جراحی محدود بمنظور اجرا وپیاده نمودن ضوابط و استانداردهای اعتباربخشی
 •    پایش اطلاعات مراکز ومدیریت دسترسی روسائ بیمارستان های تحت پوشش در سامانه الکترونیک اعتباربخشی وزارت متبوع توسط نماینده رسمی دانشگاه  
 •  بررسی و تائید سنجه های خودارزیابی  بیمارستانهای تحت پوشش و ارسال به وزارت از طریق سامانه
 •  ارسال سامانه ای اعتراض های وارده بیمارستانهای تحت پوشش پس از بررسی و تایید و اخذ تاییدیه از وزارت متبوع
 • نظارت و پایش مستمر تمامی مراحل خود ارزیابی ، ارزیابی داخلی و ارزیابی نهایی بیمارستانهای تحت پوشش از طریق سامانه الکترونیک اعتباربخشی
 •   رفع  ابهامات وپاسخگویی به اشکالات بیمارستانها ومراکز جراحی محدود تحت پوشش جهت استقرار استاندارد ها و سنجه های اعتباربخشی
 • مکاتبه  با سازمانهای بیمه گر و ارزیابان جهت حضور در جلسه  بازدید ارزیابی جامع و هماهنگی جهت تامین وسایل ایاب و ذهاب و اسکان آنها

 

 

Template settings