اداره نظارت بر درمان

نام ونام خانوادگی مسئول: دکتر المیرا سلیمانی جوان

 

حل استقرار : معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره‌های ۴۱۸- ۴۱۹- ۴۲۰

 

تیم کارشناسی اداره شامل :

آقایان: دکتر مظاهری ، کرملو، پاک ، شاه بابا، مخلصی

خانم ها: بیات- ترابیان- حیات شاهی-تاتلاری -نجفی پورمقدم-رسولی یکتا-مومن پور-سلطانی-کاشنده- احمدیان-مهراد-قناد-مهرازی-مریم یوسفی-رادفر-مرجب-محمودی

 

معرفی واحد:

نظارت ، بررسی و ارتقاء مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در مناطق ۲-۵- ۹-۶-۱۸-۲۱-۲۲ تهران

 

اهم وظایف و فعالیت ها:

 

بررسی نظارت بر عملکرد مراکز درمانی وآموزشی

بررسی نظارت بر عملکرد بیمارستانهای خصوصی-خیریه-عمومی غیر دولتی

بررسی نظارت بر عملکرد مراکز درمان سوء مصرف مواد

بررسی نظارت بر عملکرد درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود و سرپایی

بررسی نظارت بر عملکرد دفاتر و موسسات(فیزیوتراپی- تغذیه – شنوایی سنجی – بینایی سنجی- ارتوپدی فنی-ساخت و فروش عینک و ...)

بررسی نظارت بر عملکرد مطب های دکتری عمومی و متخصصان

بررسی نظارت بر عملکرد مطب های دکتر دندانپزشکی عمومی و متخصصان

بررسی نظارت بر عملکرد لابراتورهای پروتز دندانی

بررسی شکوائیه های دریافتی از دفتر شکایات معاونت-دفتر شکایات دانشگاه - وزارت بهداشت- دادسرای جرایم پزشکی –سازمان تعزیرات حکومتی-سازمان نظام پزشکی-سامانه های ۹۰،۱۶۹۰و۱۹۰

بررسی مستندات فوتی های مراکز تحت پوشش و سپس تحویل دفترچه های گواهی فوت

برگزاری کمیسیون ماده ۳۹- ماده۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه

اعلام و مکاتبات موارد تخلف با سازمان نظام پزشکی ، وزارت بهداشت، دادسرای جرایم پزشکی ،سازمان تعزیرات حکومتی

 

 

 

 

Template settings