((اداره طب ایرانی و سلامت روان))

مسئول اداره: دکتر سمانه سلیمانی
محل استقرار: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، خیابان حافظ- تقاطع جمهوری- ساختمان قدیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- طبقه 4- اتاق 446

کارشناس: خانم دکتر سیده لیلا دهقانیان

معرفی/اهم وظایف و فعالیت های اداره طب ایرانی:

  • مشارکت در طراحی برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی دانشگاه و معاونت درمان در حوزه طب ایرانی و مکمل
  • آموزش پرسنل ستادی معاونت درمان در مواقع لزوم و یا مشارکت در برنامه های آموزشی
  •  نظارت بر فعالیت سلامتکده ها، مراکز درمانی و بیمارستانهای دارای فعالیت طب ایرانی (دولتی- خصوصی) تحت پوشش
  •  بررسی و پیگیری شکایات واصله در حوزه طب ایرانی و مطب های طب سنتی دارای مجوز و پیگیری آنها
  •  ابلاغ دستورالعمل های اجرایی ارائه خدمات طب ایرانی به مراکز تابعه مرتبط
  •  ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به متخصصان و پزشکان فعال در حوزه طب ایرانی زیر مجموعه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • مشارکت در تهیه شاخص های استانداردها، چک لیست ها و ابزارهای پایش و نظارت در حوزه طب ایرانی و مکمل با معاونت درمان
  • تعامل با دفتر طب سنتی ایرانی وزارت متبوع در جهت طراحی، تدوین و اجرای برنامه توانمندسازی گروه های شاخص و مرجع در زمینه طب ایرانی و مکمل و فراورده های طبیعی به منظور ایفای نقش برای آگاه سازی عمومی و ترویج
  •  مشارکت در نیازسنجی و اولویت بندی فعالیت های پژوهشی مرتبط با طب ایرانی و مکمل بر اساس نیاز منطقه ی تحت پوشش دانشگاه

 

Template settings