مسئول واحد : آقای دکتر مهدی شجاعی

محل استقرار: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران- اتاق 424

کارشناسان اداره : آقایان گرایلی- باقری  و خانم ها حیات شاهی- قیومی- اشتیاقی- دهنوی

 

معرفی واحد :

اخذ و ثبت کلیه شکایات دریافتی از سامانه  190  شکایات و حضوری ثبت شده در معاونت درمان و نامه های واصله از سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت بهداشت، نظام پزشکی، دفتر بازرسی دانشگاه و سامانه سامد ریاست جمهوری و سایرمراجع ذیصلاح در فایل اکسل

انجام بازدید نظارتی از مراکز غیرمجاز و بررسی مجوزهای قانونی ، تجهیزات مرتبط ، پرسنل شاغل و پرونده بیماران براساس چک لیست های مربوطه جهت اجرای صحیح دستورالعمل های ابلاغی و تعطیلی یا پلمب درصورت لزوم

معرفی افراد فاقد صلاحیت به مراجع قضایی جهت بررسی و صدور حکم

اجرای احکام قضایی در معیت مراجع نظارتی انتظامی

ارسال گزارش حکم قضایی اجراشده به دادگاه

بررسی شکایات تبلیغات غیرمجاز در فضای مجازی

پیگیری مستمر روند رسیدگی به شکایت ها

تکمیل و ارسال پرونده مراکز متخلف به کمیسیون ماده 11 تعزیرات دانشگاه

پاسخگویی به مراجعین حضوری و تلفنی شاکیان و مسئولین سامانه 190 و پاسخ به مکاتبات واصله از وزارت بهداشت، دفتر بازرسی دانشگاه، مراجع محترم قضایی و سازمان نظام پزشکی و سایر مراجع ذیصلاح پس از بررسی و رسیدگی مسئولین واحدهای مربوطه

بازدید نظارتی از بیمارستان ها جهت بررسی نحوه رسیدگی به شکایات

ارسال آمار عملکرد به صورت ماهیانه و فصلی و سالانه به مراجع ذیصلاح

تنظیم گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی اختصاصی و مشترک دانشگاه

تهیه بانک اطلاعاتی احکام صادره جهت متهمین

Template settings