دستورالعمل های اورژانس بیمارستانی:

 

دستورالعمل استاندارد دارویی بخش اورژانس-ویرایش هشتم

مدیریت تخت های بستری

دستورالعمل جلوگیری از بستری بیماران بعد از عمل جراحی در اورژانس

استانداردهای الف ۱ و ۲

دستورالعمل تریاژ بیمارستانی

ابلاغ فرم ثبت گزارش احیا و همچنین فرم نظارت بر عملیات احیا

استاندارد تجهیزات بخش اورژانس

ابلاغ جزوه آموزشی HLO , LZO

شاخص های عملکردی بخش اورژانس –ویرایش دوم

شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با متانول

ابلاغ شناسنامه و استاندارد «بخش اورژانس بیمارستان»

دستورالعمل جامع بخش اورژانس بیمارستان

اضافه شدن داروی فاموتیدین به فهرست داروهای ترالی احیا وقفسه دارویی بخش اورژانس

 

 

دستورالعمل های ستاد هدایت و EOC:

 

اجرای ماده ۱۳ دستورالعمل جامع اعزام وانتقال بیماران بین مراکز درمانی

دستورالعمل انتقال بیماران از مراکز درمانی

بازنگری طرح معین در سال ۹۶

فرم درخواست انتقال بیماران از مراکز درمانی (فرم شماره ۱)

فرم درخواست انتقال بیماران از مراکز درمانی (فرم شماره ۲)

فرم نابسامانی در امر پذیرش و اعزام

فرم لیست مصدومین حوادث پر تلفات با ۱۰ مصدوم به بالا (فرم-الف-۱۵)

فرم الف 9 (گزارش حوادث ویژه)

فرم ارزیابی اولیه و سریع حوزه سلامت در سوانح و بلایا

موارد حوادث ویژه قابل گزارش به EOC

 

 

دستورالعمل های مدیریت خطر و بلایا:

کتاب برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها

کتاب سامانه هشدار اولیه بیمارستان

سطح بندی حوادث

AMP

سناریوهای ملی

واژه شناسی کاهش خطر بلایا

دستورالعمل اقدامات نظام سلامت در تجمعات انبوه

کتاب آمادگی بیمارستانی در حوادث و بلایا

دستورالعمل مسمومیت با گاز مونوکسید کربن

دستورالعمل برخورد با بیماران آلوده شده به سم ریسین

شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با قارچ های سمی خوراکی

دستورالعمل برخورد پزشکی با حوادث شیمیائی کلر

دستور العمل برخورد با اسید هیدروفلوریک

دستورالعمل کشوری تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه

دستورالعمل مدیریت بحران در حادثه سیل

دستورالعمل ارائه خدمات حوزه سلامت در شرایط خاص علی الخصوص حوادث جوی- کد۵۰۰

 

آمبولانس خصوصی:

آیین نامه تاسیس مرکز آمبولانس هوایی خصوصی(مصوب مرداد ۱۴۰۰)

داروهای آمبولانس

آیین نامه تاسیس و فعالیت مراکز خدمات آمبولانس خصوصی ۱۳۹۷

ابلاغ تیپ آمبولانس های خصوصی

فرم آمار ماهانه انتقال بیماران توسط مراکز آمبولانس خصوصی

دستورالعمل فضای فیزیکی (ساختمان) مرکز خدمات آمبولانس خصوصی 

فرآیند شماره گذاری/تعویض پلاک آمبولانس

تعرفه آمبولانس خصوصی سال 1402

شیوه نامه نقل و انتقال ایمن

عدم رعایت البسه فرم مصوب و لزوم متفاوت بودن با پرسنل 115

دستورالعمل بکارگیری آمبولانس مراکز درمانی ،سازمان ها و شرکت های دولتی و غیردولتی (غیر از 115)

فایل راهنمای ورود اطلاعات آمار ماموریتهای آمبولانس خصوصی در سامانه 

دستورالعمل کارت معاینه طبی سال 1402

دستور العمل دورنویسی آمبولانس سال 1403

 

 

 

 

Template settings