چک لیست ها

چک لیست بازدید واحد های فراهم آوری شناسایی

چک لیست خام نظارتی هموفیلی و تالاسمی

چک لیست ارزیابی بخش پیوند

چک لیست ارزیابی شیمی درمانی

چک لیست توانبخشی

چک لیست خدمات حمایتی تسکینی

چک لیست دیابتی - فشارخونی

چک لیست اتیسم

چک لیستهای بروزرسانی شده بخشهای 247 و 724(ارسال شده از وزارت درمان)

همودیالیز و دیالیز صفاقی

فرم ها

فرم ترتیب اوراق پرونده ها

کتاب ها

کتاب دیالیز در ایران

دستورالعمل ها

دستورالعمل استانداردخدمت به همراه راهنمای تجویز درمان بیماریهای مونوپلی ساکاریدوز(MPS)

دستورالعمل ارائه اطلاعات

دستورالعمل خرید صافی دیالیز

دستورالعمل شستشوی دستگاه های دیالیز

دستورالعمل عدم صدور حواله به بیمار غیر پیوندی

دستورالعمل اجرایی پیوند کلیه از اهداء کنندگان زنده

دستورالعمل درمان آهن زدایی در بیماران تالاسمی

دستورالعمل مصرف آنفلوانزای انسانی در سال۹۷

 دستورالعمل حمایتی از بیماران خاص،صعب العلاج و پیوند اعضاء

 دستورالعمل ساماندهی دسترسی عروقی در بیماران دیالیزی

 پوشش بیمه ای ملزومات مصرفی دیالیز

 پروتکل درمان و راهنمای تجویز داروهای ام اس

پوشش بیمه ای ملزومات مصرفی دیالیز

 دستورالعمل بیماری های خاص ، صعب العلاج و سرطانی - مصوبه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور

دستورالعمل باز ساختی و سلول درمانی

دستورالعمل جدا سازی بیماران دیالیزی مبتلا به هپاتیت

دستورالعمل مدیریت مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان

دستورالعمل مصرف انفولانزای انسانی در سال1400

متن اینفو گرافی طب تسکینی در بیماریهای مزمن

پروتکل درمانی در اورژانس‌های نرولوژی(سردرد، اختلال هوشیاری و تشنج)

الزام ارائه خدمت به بیماران تالاسمی توسط پزشکان آموزش دیده

عدم واگذاری خدمات دیالیز و عقد قرارداد خرید بیش از سه ماه

آیین نامه تاسیس مرکز جامع دیالیز

استاندارد خدمت تراکم سنجی استخوان

آماده سازی محلول های تزریقی شیمی درمانی

آهن زدایی نهایی به همراه راهنمای تجویز داروها

پروتکل تشخیص

تکمیل مدارک بیماران متابولیک

راهنمای تجویز بواسیزوماب

زخم پای دیابتی

شناسنامه و استاندارد خدمت مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان در خانه 

مسیر بالینی

دستورالعمل پیشگیری و کنترل دیابت

بخشنامه ها

بخشنامه اداره برق

بخشنامه لزوم ثبت اطلاعات مراکز شیمی درمانی،پاتولوژی و رادیوتراپی

بخشنامه لزوم ثبت هزینه محلولهای صفاقی

بخشنامه بسته حمایتی سرطان و پیوند مغز استخوان و دستورالعمل نحوه ثبت خدمات

بخشنامه راهنمای ثبت اطلاعات مراکز شیمی درمانی،پاتولوژی و رادیوتراپی

 

دفاتر خدمات سلامت 

معرفی دفاتر بیمه سلامت جهت دریافت خسارت

 

 

Template settings