اقدامات پیشگیرانه از بروز مواجهات شغلی با وسایل تیز و برنده
  راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد کنترل عفونت بیمارستان در ایران
  خط مشی نویسی و برنامه عملیاتی کنترل عفونت در بیمارستانها
  کنترل عفونت بیمارستان در راستای اعتبار بخشی
  اهداف و فرآیندهای بهداشت و کنترل عفونت بیمارستانی
  کتابچه کنترل عفونت
  درخصوص تاکید بر منع استفاده از لاک ناخن ، کاشت ناخن و ...جهت جلوگیری از عفونت های بیمارستانی
   راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی
  عدم استفاده از دریل های صنعتی
  مدیریت کنترل عفونت و حفاظت شغلی در اورژانس پیش بیمارستانی
  دستورالعمل ایمنی و حفاظت شغلی/اسکراب و کنترل عفونت در اورژانس پیش بیمارستانی
  پروتکل تماس با اجسام تیز و برنده و ترشحات بیمار (اورژانس پیش بیمارستانی) / نیدل استیک
  استاندارد فضای فیزیکی ، مراقبت های دارویی ، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستان
  الزامات دستورالعمل بهداشت محیط و نقش آن در کنترل عفونت های محیطی در بیمارستان
  دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی
  دستورالعمل کاربردی و نگهداری پیشگیرنه دستگاه ونتیلاتور
  ابلاغ دستورالعمل کاربری ونگهداری پیشگیرانه دستگاه امحاء زباله به شماره مدرک MA-WI-17
  ابلاغ دستورالعمل کاربری ونگهداری پیشگیرانه دستگاه آندوسکوپی بیمارستانی به شماره مدرک MA-WI-18
  ابلاغ دستورالعمل کاربری ونگهداری پیشگیرانه دستگاه لیزر پزشکی به شماره مدرک MA-WI-19
  ابلاغ دستورالعمل کاربری ونگهداری پیشگیرانه ماشین بیهوشی به شماره مدرک MA-WI-21
  دستورالعمل ضد عفونی سطح بالا/استریلیزاسیون دستگاه های اندوسکوپی با قابلیت انعطاف
 
Template settings