بیمارستان فیروزگر

بیمارستان فیروزگر اکنون یکی از بیمارستان‌های مهم دانشگاه علوم پزشکی ایران است

بیمارستان فیروزگر

بیمارستان فیروزگر

 

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی فیروزگر در حدود سال های ۱۳۳۰ توسط مرحوم ارباب گشتاسب فیروزگر (زرتشتی) به طور نیمه تمام ساخته و وقف وزارت بهداری شد.

 این بیمارستان در سال ۱۳۳۳ به صورت درمانگاه کار خود را شروع کرد و در سال ۱۳۴۳ با ۱۷۰ تخت و اتاق عمل و بخش های داخلی، جراحی زنان و زایمان، اطفال، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی و ارتوپدی و درمانگاه های دندانپزشکی عمومی، جراح بهداشت مادر و کودک و اورژانس به صورت رسمی افتتاح شد.

بیمارستان فیروزگر اکنون یکی از بیمارستان‌های مهم دانشگاه علوم پزشکی ایران است. این بیمارستان دارای ۴۸۰ تخت مصوب و ۵۴۲ تخت فعال بوده و با داشتن خدمات تخصصی و فوق تخصصی متعدد به عنوان یک بیمارستان جنرال در تهران محسوب می شود.

 
Template settings