بیمارستان فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع)

بیمارستان فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع)

بیمارستان فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع)

 

مرکز آموزشی و درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع) در سال 1343 با عنوان شهر آزاد راه اندازی شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیمارستان به نام حضرت علی اصغر تغییر نام یافت و به صورت یک بیمارستان دولتی فعالیت خود را ادامه داد.در حال حاضر این بیمارستان از مراکز دولتی و آموزشی بوده که در رشته های فوق تخصصی نوزادان و کودکان مشغول به ارائه خدمت است.
بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) همچنین به عنوان یک مرکز مرجع دانشگاهی در رشته های تخصصی و فوق تخصصی ارتوپدی و توانبخشی  با به کار گیری  نخبگان جامعه پزشکی و فن آوری های پیشرفته، ضمن آموزش و پژوهش به تربیت دستیاران و دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی در زمینه ارتوپدی به ارائه خدمات تشخیصی و درمانی می پردازد.بخش های بستری بیمارستان علی اصغر شامل کلیه و غدد، بخش خون، بخش جراحی، بخش PICU، بخش اورژانس، بخش نوزادان NICU، بخش عفونی، بخش جنرال، بخش روانپزشکی و بخش day care  می باشد.از کلینیک های بیمارستان نیز می شود به کلینیک های چند تخصصی مانند تکامل، شکاف کام و لب و متابولیک، کلینیک فوق تخصصی مفز و اعصاب کودکان، روانپریشی کودکان، روانشناسی (تست بیلی، رفتار درمانی )، آسیب شناسی گفتار و زبان (گفتار درمانی)، شنوایی شناسی، ارتوپدی فنی، کلینیک کار درمانی، فیزیوتراپی، طب فیزیکی، واکسیناسیون، شیر مادر و تغذیه و متابولیسم اشاره کرد.

 

Template settings