بیمارستان فوق تخصصی ارتوپدی شفایحیاییان

بیمارستان فوق تخصصی ارتوپدی شفایحیاییان

بیمارستان فوق تخصصی ارتوپدی شفایحیاییان

بیمارستان فوق تخصصی ارتوپدی شفایحیاییان

 

مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی شفایحیائیان سال ۱۲۹۳ در قسمتی از زمین و ساختمان محل زندگی بانوی نیکوکاری به نام زیوریحیاییان راه اندازی شد.

اولین ساختمان بیمارستان در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی  به مساحت سیزده هزار  مترمربع به بهره برداری رسید و این ساختمان از سال ۱۳۴۹ تحت عنوان بیمارستان توانبخشی به منظور درمان بیماران معلول جسمی، ارتوپدی و پیشگیری از معلولیت ها در اختیار انجمن توانبخشی قرار گرفت.

بیمارستان  شفایحیاییان در حال حاضر به عنوان بیمارستان تک تخصصی ارتوپدی با دویست و پنجاه تخت مصوب، ۱۷۳تخت فعال و با ۱۲ اتاق عمل فعال، بخش های اورژانس، مردان، زنان، اطفال، بخش ICU و کلینیک ها  خدمات درمان ارائه می دهد.

Template settings