بیمارستان شهید سردار سلیمانی شهر قدس

بیمارستان شهید سردار سلیمانی شهر قدس

بیمارستان شهید سردار سلیمانی شهر قدس

 

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ۱۶۰ تختخوابی سردار شهید سلیمانی بیست و سوم بهمن ۱۳۹۹ افتتاح شد.

بیمارستان شهر قدس شامل بخش های بستری داخلی، بستری کودکان، بستری جراحی،  NICU، ICU، CCU ، اورژانس،  اعصاب و روان، دیالیز ، PCCU، درمانگاه، آزمایشگاه ،فیزیوتراپی، رادیولوژی، سی تی اسکن و دیگر قسمت ها است.

درمانگاه تخصصی روزانه بیمارستان در ۱۵ رشته تخصصی و فوق تخصصی فعال است و همچنین متخصیص مقیم  ۲۴ساعته در رشته های  طب اورژانس، جراح عمومی، بیهوشی، اطفال، زنان و داخلی  جهت خدمت رسانی به بیماران حضور دارند.

 

Template settings