بیمارستان شهدای هفتم تیر

بیمارستان شهدای هفتم تیر

بیمارستان شهدای هفتم تیر

 

مرکز آموزشی و درمانی شهدای هفتم تیر در سال ۱۳۴۵ به بهره برداری رسید و در آن سالها با یکصد و پنجاه تخت از مجهزترین و مدرن ترین بیمارستان های کشور محسوب می شد. این بیمارستان به عنوان مرکز تروما جنوب تهران شناخته می شود .بیمارستان شهدای هفت تیر در حال حاضر دویست و چهل تخت دارد که شامل یک ساختمان مرکزی و چندین ساختمان اقماری است.ساختمان مرکزی دارای بخشهای جنرال مردان ۱، مردان ۲، زنان و بخش های ویژه ICU مرکزی، ICU۲ ،ICU۳، ICU۴، ICU۵ و ICU اورژانس و CCU و سرویس های جراحی ، ارتوپدی،  مغزو اعصاب، داخلی، عفونی، شیمی درمانی، رادیوتراپی، فیزیوتراپی و تصویر برداری که شامل رادیولوژی ساده ، CT Scan، سونوگرافی، رادیولوژی پرتابل، قلب،CCU و ICU می باشد.

 

Template settings