بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

 

مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) از موقوفات مرحوم مهدی باتمانقلیچ و قدمتی بیش از چهل سال، بزرگترین مرکز بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران است که با هشتصد و شصت تخت مصوب و هفتصد تخت فعال، سی بخش بستری عادی و ویژه و بیش از شصت درمانگاه تخصصی خدمات مختلف درمانی به بیماران سراسر کشور ارائه می دهد.

 این مجتمع درمانی در حال حاضر با سرعت در راه رشد و توسعه کمی و کیفی گام برداشته و با ضریب اشغال تخت حدود هشتاد درصد  امید آن دارد تا در آینده ای نزدیک  به قطب درمانی کشور تبدیل شود.

حضور صدها عضو هیات علمی و کادر درمان با تجربه در کنار تجهیزات مدرن و جدید باعث شده تا خدمات منحصر به فردی همچون درمان پارکینسون به روش DBS ، کاشت حلزون شنوایی، پیوند کلیه اطفال، جراحی چشم، پیوند عضو و سایر جراحی های پیچیده در حوزه های مغز و اعصاب، ارتوپدی، ENT و قلب ارائه شود.

 

Template settings