• 1401/12/27 - 12:54
  • - تعداد بازدید: 30
  • - تعداد بازدید کنندگان: 29
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

مصاحبه آقای دکتر توکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص توسعه نسخ الکترونیک در نظام درمان

12729.mp3 مصاحبه آقای دکتر توکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص توسعه نسخ الکترونیک در نظام درمان
  • Newsgroup : گروه های محتوا
  • News code : 12729
کپی لینک کوتاه:
key words

Videos

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings