• 1403/04/02 - 12:13
  • - تعداد بازدید: 95
  • - تعداد بازدید کنندگان: 83
  • زمان مطالعه: 2 دقیقه

سرپرست جدید اداره اقتصاد درمان منصوب شد

دکتر علی مشکی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران طی حکمی سیمین اسحقیان را به عنوان سرپرست جدید اداره اقتصاد درمان منصوب کرد.

335019.mp3 سرپرست جدید اداره اقتصاد درمان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دکتر علی مشکی معاون درمان دانشگاه طی حکمی سیمین اسحقیان را به عنوان سرپرست جدید اداره اقتصاد درمان منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است :

سرکار خانم سیمین اسحقیان 

با سلام و احترام؛

 نظر به تعهد، شایستگی، تجربیات و سوابق ارزنده سرکارعالی، بدینوسیله بعنوان "سرپرست اداره اقتصاد درمان"
 این معاونت منصوب می گردید تا با رعایت موازین شرعی و قانونی و در راستای تکریم ارباب رجوع و رسیدن به اهداف سازمانی در انجام اقدامات ذیل اهتمام ورزید:

* نظارت بر حسن اجرای تبادل الکترونیک اسناد بیمه ای از طریق سامانه های الکترونیکی، فرایند اجرای نسخه نویسی الکترونیک و نظام ارجاع در مراکز تابعه و حل مشکلات مربوط به آن و تشکیل جلسات مستمر همسویی با سازمانهای بیمه گر و در صورت نیاز ارسال موارد نیازمند پیگیری به وزارت متبوع و همچنین نظارت ویژه بر استاندارهای ابلاغی و خرید خدمت راهبردی از سازمانهای بیمه گر بر اساس بسته های اعلامی وتوافق شده با سازمان های بیمه گر

* تقویت و ارتقاء فرایند های اقتصاد درمان از طریق تجزیه و تحلیل هزینه_درآمد مراکز تابعه و تشکیل جلسات مستمر با معاونین درمان، توسعه و ادارات مربوطه جهت تهیه دستور کار و راهکارهای مدیریت هزینه_درآمد و ارتقاء شاخص های مرتبط
هر مرکز با حضور مسئولین مراکز، تهیه داشبورد مدیریتی هزینه_درآمد مراکز درمانی با همکاری و تعامل نزدیک با حوزه مالی و بودجه دانشگاه و ارائه گزارش های دوره ای هر مرکز به شورای معاونین مربوطه یا هیئت رئیسه دانشگاه

* پایش و نظارت مستمر کسورات اعمال شده به اسناد بیمارستانی در مراکز تابعه و پیش بینی راهکارهای تشویق و ایجاد انگیزه در جهت کاهش کسورات و نظارت بر خرید راهبردی سازمانهای بیمه گر

* بررسی اسناد حوادث ترافیکی از نظر درج کدهای جراحی و بیهوشی و نظارت بر امور مربوط به سامانه ها و داشبورد های مصدومین ترافیکی و نظارت بر اجرای تعرفه و عملکرد واحدهای طرف قرارداد بیمه

* ظرفیت سازی، توانمند سازی مجموعه درمان در انجام پژوهش های سیستمی نظام درمان و مشارکت در تحقیقات کاربردی حوزه اقتصاد و بیمه سلامت و کارشناسی قیمت تمام شده و استاندارد خدمات فاقد تعرفه

* مشارکت در جلسات کمیته بهره وری دانشگاه و پیگیری تشکیل کمیته های بهره وری در مراکز درمانی تابعه

امید است با استعانت از پرودگار متعال جدیت، مسولیت پذیری، خلاقیت و تعهد را سرلوحه فعالیت های خویش قرار داده و
در راستای اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.

دکتر علی مشکی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

  • گروه اخبار : انتصابات,اخبار داخلی
  • کد خبر : 335019
:
کلیدواژه ها
سارا حجازی
خبرنگار

سارا حجازی

Template settings