• 1393/02/15 - 07:30
  • - تعداد بازدید: 140
  • - تعداد بازدید کنندگان: 136
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

برگزاري کميته آموزش حوزه درمان

دومين نشست هم انديشي اعضاي کميته آموزش حوزه درمان متشکل از نمايندگان مراکز و رابطين آموزشي ستادي حوزه درمان در تاريخ 14/2/93 در محل سالن جلسات تشکيل گرديد.

256243.mp3 برگزاري کميته آموزش حوزه درمان

دومين نشست هم انديشي اعضاي کميته آموزش حوزه درمان  متشکل از نمايندگان مراکز و رابطين آموزشي ستادي حوزه درمان در تاريخ 14/2/93 در محل سالن جلسات تشکيل گرديد. در ابتداي جلسه مالکي سرپرست مرکز تعالي خدمات باليني ضمن خير مقدم به مدعوين در خصوص اقدامات انجام شده درزمينه آموزش و پيگيريهاي صورت گرفته به منظور اخذ مجوزهاي دوره هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان مطالبي ارائه نمودند. پس از آن فرايند آموزش حوزه درمان تشريح گرديد وحاضرين در خصوص فرم هاي سنجش اثربخشي و ارزيابي فرايند آموزش به بحث و تبادل نظر پرداختند.سپس محسنيان کارشناس امور پرستاري در خصوص برنامه ريزي انجام شده جهت تشکيل کميته ها ي تخصصي پرستاري به منظو بهبود فرايندها و استانداردهاي پرستاري وضرورت اجراي فرايندهاي آموزشي طبق پروتکل هاي تدوين شده ازسوي کميته آموزش مباحثي را ارائه نمودند.


  • گروه اخبار : [اخبار پايگاه]
  • کد خبر : 256243
:
کلیدواژه ها
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

Template settings