لیست اخبار صفحه :1
برسد به دست رئیس جمهور

برسد به دست رئیس جمهور

مستند برسد به دست رئیس جمهور توسط شبکه افق ساخته شده و درباره اقدامات جهادی و سازنده حوزه سلامت رئیس جمهور شهید آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در سطح ملی و مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران توضیح می دهد.

ایران سلامت منتشر شد

ایران سلامت منتشر شد

نخستین شماره "ایران سلامت" نشریه الکترونیکی داخلی دانشگاه علوم پزشکی ایران منتشر شد.

نخستین جراحی اصلاح کجی ستون فقرات کودک 7 ساله در بیمارستان علی اصغر(ع)
به همت جراح ستون مغز و اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد

نخستین جراحی اصلاح کجی ستون فقرات کودک 7 ساله در بیمارستان علی اصغر(ع)

نخستین جراحی موفقیت آمیز درمان بیماری congenital kyphosis (کیفوز مادرزادی) در بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع) دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد.

دانشگاه علوم پزشکی ایران با برپایی بیمارستان صحرایی در ایام ارتحال بنیان گزار انقلاب خدمات درمانی ارائه می دهد

دانشگاه علوم پزشکی ایران با برپایی بیمارستان صحرایی در ایام ارتحال بنیان گزار انقلاب خدمات درمانی ارائه می دهد

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری بیمارستان رسول اکرم(ص) با برپایی بیمارستان صحرایی در صحن شرقی حرم بنیان گزار انقلاب در ایام ارتحال ،خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به زائرین ارائه می دهد.

Template settings