معاونت درمان- دستورالعمل ها و آئین نامه های مرکز مدیریت حوادث
دستورالعمل ها و آئین نامه های مرکز مدیریت حوادث

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
دستورالعمل های اورژانس بیمارستانی:
    مدیریت تخت های بستری
    دستورالعمل جلوگیری از بستری بیماران بعد از عمل جراحی در اورژانس
   استانداردهای الف ۱ و ۲
   دستورالعمل اصلاحیه تریاژ بیمارستانی
   ابلاغ فرم ثبت گزارش احیا و همچنین فرم نظارت بر عملیات احیا
   استاندارد تجهیزات بخش اورژانس
   ابلاغ جزوه آموزشی HLO , LZO
   دستورالعمل سیستم مدیریت ایمنی در خدمات آمبولانس هوایی (SMS) در محیط بیمارستان و صحنه حادثه
   شاخص های عملکردی بخش اورژانس –ویرایش دوم
   شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با متانول
   تعرفه آمبولانس ها در سال ۹۹
   ابلاغ استاندارد دارویی بخش اورژانس (نسخه ششم)
   ابلاغ دستورالعمل نحوه آنکالی پزشکان در بیمارستان ها
   دستورالعمل کوروناویروس جدید (nCoV - ۲۰۱۹)
    راهنمای شیوه صحیح پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی
   فایل های آموزشی سمینار کرونا ویروس-۲۱ بهمن ۹۸
    Coronaviruses
   infection prevention 
    کرونا ویروس
دستورالعمل های اورژانس پیش بیمارستانی:
    دستورالعمل دارو و تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی (ویرایش ۱-۶)
   پروتکل درمانی اورژانس پیش بیمارستانی در سکته حاد مغزی
   بسته آموزشی سکته قلبی پیش بیمارستانی
   پروتکل تریاژ تلفنی
   راهنمای بالینی سوختگی هایپرترمی و هایپوترمی
   پروتکل بالینی گرمازدگی
   پروتکل بالینی بیمار با سوختگی حرارتی
   پروتکل بالینی هیپوترمی
   راهنمای بالینی تریاژ استارت
   اعلام زمان استاندارد ۹۶-۱۰ در ماموریتهای اورژانس ۱۱۵
   پروتکل تریاژ تلفنی
   اندیکاسیون های اعزام آمبولانس هوایی
   دستوالعمل اعلام کد سکته مغزی اورژانس پیش بیمارستانی (سما)
   بسته آموزشی گزش و بحران
   دستورالعمل تماس با اجسام تیز و برنده (نیدل استیک)
   مدیریت کنترل عفونت و حفاظت شغلی در اورژانس پیش بیمارستانی
   دستورالعمل تب کریمه کنگو و برخورد اورژانس پیش بیمارستانی
   دستورالعمل ارائه خدمات حوزه اورژانس پیش بیمارستانی در مواجهه با کرونا ویروس
   بسته آموزشی احیای قلبی -ریوی پایه
دستورالعمل های ستاد هدایت:
   دستورالعمل انتقال بیماران از مراکز درمانی
   بازنگری طرح معین در سال ۹۶
   فرم درخواست انتقال بیماران از مراکز درمانی (فرم شماره ۱)
   فرم درخواست انتقال بیماران از مراکز درمانی (فرم شماره ۲)
   فرم نابسامانی در امر پذیرش و اعزام
   فرم لیست مصدومین حوادث پر تلفات با ۱۰ مصدوم به بالا (فرم-الف-۱۵)
   فرم الف ۹ (گزارش حوادث ویژه) 
   فرم ارزیابی اولیه و سریع حوزه سلامت در سوانح و بلایا
   موارد حوادث ویژه قابل گزارش به EOC
   سطح بندی حوادث
دستورالعمل های مدیریت خطر و بلایا:
   کتاب برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا وفوریت ها
   کتاب سامانه هشدار اولیه بیمارستان
   سطح بندی حوادث
    AMP
   سناریوهای ملی
    واژه شناسی کاهش خطر بلایا
   دستورالعمل اقدامات نظام سلامت در تجمعات انبوه
    کتاب آمادگی بیمارستانی در حوادث و بلایا
    دستورالعمل مسمومیت با گاز مونوکسید کربن
    دستورالعمل برخورد با بیماران آلوده شده به سم ریسین
    شیوه نامه تشخیص و درمان مسمومیت با قارچ های سمی خوراکی
    دستورالعمل برخورد پزشکی با حوادث شیمیائی کلر
    دستور العمل برخورد با اسید هیدروفلوریک
    دستورالعمل کشوری تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه
    دستوالعمل مدیریت بحران در حادثه سیل
    دستوالعمل ارائه خدمات حوزه سلامت در شرایط خاص علی الخصوص حوادث جوی- کد۵۰۰
آمبولانس خصوصی:
    داروهای آمبولانس
   آیین نامه تاسیس و فعالیت مراکز خدمات آمبولانس خصوصی ۱۳۹۷
   ابلاغ تیپ آمبولانس های خصوصی
   کارت معاینه طبی آمبولانس تیپ A۱
    کارت معاینه طبی آمبولانس تیپ B
    تعرفه آمبولانس ها در سال ۹۹
   فرم آمار ماهانه انتقال بیماران توسط مراکز آمبولانس خصوصی
   دستورالعمل فضای فیزیکی (ساختمان) مرکز خدمات آمبولانس خصوصی 
   
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.8917.50569.fa
برگشت به اصل مطلب