معاونت درمان- طرح تحول نظام سلامت
طرح تحول نظام سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۸ | 
پاسخگویی به ابهامات در خصوص طرح تحول سلامت
شماره تلفن: 81454000

پست الکترونیک: Hse@Health.gov.ir
اطلاعیه شماره 1: تنظیم صورتحساب مالی
اطلاعیه شماره 2: ابلاغ ارکان برنامه های تحول سلامت
اطلاعیه شماره 3: راه اندازی سامانه پاسخگویی 1590 در ستاد هدایت دانشگاه های علوم پزشکی کشور
اطلاعیه شماره 4: نظام پاسخگویی برنامه های تحول سلامت
اطلاعیه شماره 5: راهکارهای اجرایی برنامه کاهش فرانشیزبیماران بستری
اطلاعیه شماره 6: مدیریت منابع مالی طرح
اطلاعیه شماره 7: راهنمای اجرایی دستورالعمل برنامه کاهش فرانشیز
اطلاعیه شماره 8: بخش های برون سپاری شده
اطلاعیه شماره 9: پوشش جراحی ها و اقدامات تهاجمی گران قیمت
اطلاعیه شماره 10: ارزیابی وضعیت هتلینگ بیمارستانی
اطلاعیه شماره 11: راهکارهای اجرایی دستورالعمل برنامه کاهش فرانشیز
                             فایل پیوست آزمایشگاه
اطلاعیه شماره 12: مشمول نشدن برخی خدمات در برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم
اطلاعیه شماره 13: راهکارهای اجرایی برنامه های طرح تحول
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.36500.65555.fa
برگشت به اصل مطلب