معاونت درمان- اسلایدر
بازدید شبانه معاون درمان وزارت بهداشت با حضور معاون درمان دانشگاه از بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۱/۵ | 
معاون درمان وزارت بهداشت از بخشهای بستری بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت به همراه دکتر طالبیان مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان سه شنبه ۵ فروردین ماه با حضور در بخشهای بستری نحوه رسیدگی به بیماران کرونایی این مرکز را مورد ارزیابی قرار دادند.همچنین عملکرد بخشهای بالینی و پاراکلینیک بیمارستان نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند.
مدیر عامل مجتمع گزارش جامعی از عملکرد مجتمع به تیم بازدید کننده از ابتدای اپیدمی تاکنون ارائه نمود.گفتنی است در این بازدید دکتر توکلی معاون درمان دانشگاه نیز حضور داشت.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.99494.fa
برگشت به اصل مطلب