معاونت درمان- اسلایدر
کمیته دانشگاهی مرگ و میر کودکان و نوزادان مورخ 98/9/10 برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۰ | 
کمیته دانشگاهی مرگ و میر کودکان و نوزادان با حضورمعاون محترم درمان ، مدیران محترم درمان و بهداشت دانشگاه  و اعضا محترم هیات علمی نوزادان و کودکان دانشگاه و کارشناس محترم اداره نوزادان وزارت بهداشت  درتاریخ 98/9/10 برگزار گردید. دراین کمیته سناریوی چهارمورد مرگ نوزادان و کودکان درحوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح  گردید ودرزمینه علل بروز مرگ نوزادان و کودکان و مداخلات پیشنهادی در خصوص عدم رخ دادن موارد مشابه بحث و تبادل نظر گردید.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.93696.fa
برگشت به اصل مطلب