معاونت درمان- اسلایدر
بازدید شبانه ریاست دانشگاه و معاونت درمان از بیمارستانهای فیروزگر و حضرت رسول اکرم (ص)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۷ | 
چهارشنبه شب مورخ ۶ آذرماه ۹۸ رییس دانشگاه همراه با معاون درمان و هیات همراه طی یک بازدید سرزده از بخش اورژانس و ویژه دو مرکز حضرت رسول اکرم (ص)وفیروزگر بازدید نمو ده و از نزدیک در جریان روند درمانی بیمارستان قرار گرفتند. ​حضور متخصصان مقیم اورژانس خدمات پاراکلینیک رسیدگی به امور درمانی و رضایتمندی بیماران را می توان از جمله اهداف این بازدید برشمرد.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.93571.fa
برگشت به اصل مطلب