معاونت درمان- اسلایدر
کنفرانس علمی یک روزه بیماری قلبی در بارداری و زایمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۵ | 
کنفرانس علمی یک روزه بیماری قلبی در بارداری و زایمان در تاریخ 98/8/25 توسط اداره مامائی معاونت درمان و اعضا هیات علمی محترم زنان وزایمان و قلب و عروق دانشگاه برگزار گردید. دراین کنفرانس 100 نفر ازماماها و متخصصین زنان وزایمان و قلب و عروق   بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حضور داشتند. دراین کنفرانس  درخصوص اهمیت بیماری قلبی در بارداری ، فیزیولوژی قلب در بارداری ، علائم بیماری قلبی ،آمبولی ریه ،ترومبوز ورید عمقی ، بیماریهای فشارخون دربارداری ، کاردیومیوپاتی و نارسائی قلبی دربارداری ، بیماریهای دریچه ای قلب دربارداری ، انتخاب روش زایمان ، ختم و اینداکشن ، لیبر و مراقبت پس اززایمان ، داروهای قلبی دربارداری و شیردهی و روشهای جلوگیری ازبارداری آموزش  داده شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.92985.fa
برگشت به اصل مطلب