معاونت درمان- اسلایدر
برگزاری ششمین کارگروه مرگ مادر باردار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۲ | 
ششمین کارگروه مرگ مادر باردار  در تاریخ 98/8/21   توسط اداره مامائی معاونت درمان و اعضا هیات علمی زنان وزایمان دانشگاه  برگزار گردید. دراین کارگاه 20 نفر ازمتخصصین زنان وزایمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حضور داشتند.
دراین کارگروه ، پرونده های مرگ مادر باردار با علل ترومبو آمبولی و بیماری قلبی دربارداری درسالهای 92 لغایت 97 ، بازخوانی و مداخلات اجرائی درزمینه کاهش مورتالیتی و موربیدیتی  طراحی گردید.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.92837.fa
برگشت به اصل مطلب