معاونت درمان- اسلایدر
برگزاری شورای عالی پیوند اعضا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۰ | 
نوزدهمین جلسه  شورای عالی پیوند دانشگاه  با حضور ریاست  دانشگاه و  توسط واحد امور بیماریهای خاص معاونت درمان روز چهار شنبه مورخ  17مهر ماه 1398در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
این جلسه با حضور دکتر کوهپایه زاده  ریاست دانشگاه ، دکتر توکلی معاون درمان و دکتر محقق معاون توسعه  و اعضای شورای عالی برگزار گردید.
توسعه و ارتقای بخشهای پیوند، فعالیت در زمینه فراهم آوری و فرآوری اعضاء و نسوج پیوندی ، از اهداف برگزاری این جلسه اعلام شده است.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.91162.fa
برگشت به اصل مطلب