معاونت درمان- اسلایدر
بازدید معاون توسعه وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی شهدای هفت تیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۹ | 
معاون توسعه وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه ایران از مرکز آموزشی و درمانی شهدای هفتم تیر بازدید کردند. 
به نقل از روابط عمومی بیمارستان هفتم تیر؛ مرکز اموزشی و درمانی شهدای هفتم تیر در روز  پنجشنبه 7 شهریورماه میزبان دکتر تقوی نژاد معاون  توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ،  دکترکوهپایه زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و هئیت همراه بود .
دکتر محمدامین زارع، مدیر عامل مرکز ضمن خوشامدگویی در ابتدا گزارشی در خصوص وضعیت فعلی بیمارستان و پروژهای عمرانی در دست ساخت خدمت حاضرین ارائه  نمود.
سپس بازدیدکنندگان ضمن حضور در بخش اورژانس و دی کلینیک از نزدیک در روند ارائه خدمات درمانی به بیماران قرار گرفته و چند کلامی را با بیماران و مراجعه کنندگان در خصوص رضایتمندی از نحوی خدمات هم کلام شدند.
در حاشیه این بازدید دکتر کوهپایه زاده در خصوص اهداف این بازدید عنوان داشت: مقرر گردیده بود که  دکتر تقوی نژاد به عنوان معاون توسعه وزارت بهداشت  بازدید میدانی از پروژهای عمرانی در دست ساخت دانشگاه علوم پزشکی ایران داشته باشد و اینکه تصمیماتی در خصوص انجام وچگونگی اتمام ساخت پروژه ها ونحوی تامین منابع مالی انجام گیرد.
ایشان در خصوص پیش بینی خود از اینده بیمارستان ، ابراز امیدورای نمود: به شرط احیای منابع در دسترس جهت بهره برداری سریع پروژه ها شاهد اینده ی خوب و درخشان برای بیمارستان شهدای هفتم هستیم.  دکتر کوهپایه زاده ضمن ابراز خرسندی از حضور دکتر تقوی نژاد و هئیت همراه اظهار داشت: بتوان از منابع مالی وزارت بهداشت ، خیرین و اوقاف و در نهایت منابع بانکی به صورت وام جهت  اتمام پروژه های عمرانی دانشگاه بهره برد.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.88739.fa
برگشت به اصل مطلب