معاونت درمان- اسلایدر
شناسه واریزی تعرفه های صدورپروانه مسئول فنی و بهره برداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/6 | 

((قابل توجه کلیه موسسات پزشکی و موسسات وابسته به حرف پزشکی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران))

موضوع: شناسه واریزی تعرفه های صدور پروانه مسئول فنی و بهره برداری

با توجه به بخشنامه شماره 206/544 مورخ 98/4/16 ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی وزارت متبوع موضوع ابلاغ شناسه واریزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور مربوط به تعرفه های صدور پروانه مسئول فنی و بهره برداری موسسات پزشکی بدینوسیله به اطلاع می رساند در هنگام پرداخت تعرفه های فوق انتخاب و ثبت شناسه واریزی دانشگاه علوم پزشکی ایران به شرح ذیل در فیش های واریزی الزامی می باشد: 

شماره حساب: 4001033103014751

شناسه واریز صدور پروانه مسئول فنی: 321033114010467430000000000000

شناسه واریز صدور پروانه بهره برداری: 356033114010457430000000

جهت دریافت بخشنامه مربوطه
 روی لینک ذیل کلیک نمایید:

دریافت بخشنامه

نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.87216.fa
برگشت به اصل مطلب