معاونت درمان- اسلایدر
کارگروه مرگ مادر باردار درتاریخ 98/2/11 برگزار گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۵ | 
کارگروه مرگ مادر باردار درتاریخ 98/2/11 توسط اداره مامائی  و هیات علمی محترم زنان وزایمان دانشگاه برگزار گردید. دراین کارگروه 14پرونده مرگ مادر باردار( با علت خونریزی ) که از سالهای 92 لغایت 97 رخ داده ،  بررسی ، بحث و تبادل نظر  گردید و مداخلات اجرائی درخصوص کاهش موربیدیتی و مورتالیتی مادر باردار طراحی گردید.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.83043.fa
برگشت به اصل مطلب