معاونت درمان- اسلایدر
نهمین روز از طرح سلامت نوروزی معاونت درمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/4 | 
همزمان با چهارمین روز از آغاز سال ۱۳۹۸ بازدید کارشناسان حوزه درمان و غذا و دارو از مراکز درمانی شهید مصطفی خمینی (ره) ، بیمارستان پارس و امام حسین (ع) بهارستان صورت پذیرفت  این بازدید ها که از سری بازدیدهای طرح سلامت نوروزی معاونت درمان می باشد در سه نوبت صبح ، عصر و شب انجام می گیرد.و در باب فعالیت واحدهای پاراکلینیک، نحوی رسیدگی و پذیرش بیمار در اورژانس و درمانگاه ها و حضور پزشکان مقیم مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.81039.fa
برگشت به اصل مطلب