معاونت درمان- اسلایدر
​بازدید تیم کارشناسی حوزه درمان و غذا و دارو از مراکز درمانی نیروهای مسلح

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۴ | 
با توجه به آغاز سال نو و سفرهای نوروزی و جهت ارایه خدمت توسط تمام مراکز درمانی به مردم شریف ایران و با عنایت به دستورات وزیر محترم بهداشت و درمان در خصوص لزوم همکاری مراکز درمانی وابسته به نیروهای مسلح با دانشگاه های علوم پزشکی، تیم کارشناسی درمان و غذا و دارو در تاریخ سوم فروردین ۱۳۹۸ از بیمارستانهای ۵۰۱ و ۵۰۳ ارتش بازدید به عمل آوردند.در این بازدید یک ساعته در خصوص نحوی پذیرش بیمار در اورژانس، درمانگاه و پاراکلینیک مورد ارزیابی قرار گرفت.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.81038.fa
برگشت به اصل مطلب