معاونت درمان- اسلایدر
بازدید مشترک معاونین درمان و بهداشت دانشگاه از بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا س رباط کریم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/3 | 
در تاریخ ۳فروردین ۱۳۹۸ و در ادامه بازدیدهای نوروزی از مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی دکتر توکلی معاون درمان و دکتر عبادی فرد اذر معاون بهداشتی از بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا س رباط کریم دیدن به عمل اوردند.
در این بازدید ایشان با حضور در بخش های اورژانس ، اطفال ، درمانگاه ها و بخش های بستری و درمانی  از نزدیک از روند ارایه خدمت به بیماران و مراجعه کنندگان اطلاع یافتند.و در خصوص پزشکان مقیم ، نیروی انسانی و تجهیزات سوالاتی را مطرح نمودند.در ادامه ضمن جویای حال بیماران و تبریک ایام نوروز شنونده مشکلات و نیازهای درمانی آنان بودند و در این خصوص دستورات مقتضی را دادند.لازم به توضیح می باشد در هشتمین روز از طرح سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی ایران مراکز درمانی منتخب جهت ارایه حداکثر خدمت درمانی مورد بازدید ریاست دانشگاه و معاونین درمان و بهداشت و مدیر روابط عمومی قرار گرفت.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.81014.fa
برگشت به اصل مطلب