معاونت درمان- اسلایدر
بازدید ریاست دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیمارستان امام سجاد شهریار مورخ 98/1/3

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/3 | 
همزمان با آغاز سومین روز از سال ۱۳۹۸ دکتر کوهپایه زاده به همراه دکتر توکلی معاون درمان ، دکتر عبادی فرد آذر معاون بهداشتی، دکتر احمدی  مدیر روابط عمومی و هیات همراه از بیمارستان شهریار دیدن به عمل آوردند. ایشان ابتدا با حضور در بخش اورژانس از نزدیک از روند درمان و پاسخگویی به مراجعه کنندگان آگاهی یافته و چند کلامی‌را با بیماران هم  صحبت  شدند.
در ادامه گروه مدیریتی دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان بازدید به عمل اورده و ضمن تبریک سال نو به همکاران، از چند و چون ارایه خدمات اطلاعاتی را دریافت و توصیه های را در این خصوص ارایه دادند.شایان ذکر است تمامی‌ مراکز درمانی و اموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت ارایه خدمات مطلوب و بهینه به مراجعه کنندگان در آماده باش کامل می باشند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.81006.fa
برگشت به اصل مطلب