معاونت درمان- اسلایدر
هفتمین روز از طرح سلامت نوروزی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/2 | 
در هفتمین روز از آغاز به کار تیم سلامت نوروزی کارشناسان مربوطه از مراکز درمانی فیروزگر، حضرت فاطمه الزهرا س رباط کریم و بیمارستان شریعت رضوی بازدید به عمل آوردند.تیم سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی ایران با ریاست دکتر کوه پایه زاده  ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیری دکتر توکلی معاون درمان از ۲۵ اسفند تشکیل شده و تا ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ادامه خواهد یافت.
این کارشناسان خبره در حوزه های درمان و غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران از بخش های اورژانس ، ICU و بخش های رادیولوژی، آزمایشگاه و داروخانه های بیمارستان بازدید به عمل می اورند.براساس برنامه ریزی های بعمل آمده این بازدیدها در نوبت های صبح ، عصر وشب از تمامی مراکز درمانی انجام می گردد.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.80971.fa
برگشت به اصل مطلب