معاونت درمان- [اخبار پایگاه]
نامه آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص آزمایش های غربالگری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/30 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30026.36850.fa
برگشت به اصل مطلب