دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesمعرفی/اهم وظایف و فعالیت های اداره بیماریهای خاص و مددکاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۰ | 

اداره بیماریهای خاص و مددکاری

نام ونام خانوادگی مسئول: زهرا اصغری

AWT IMAGE

سوابق مدیریتی:

 • سابقه مدیریت داخلی در بخش خصوصی در سال 1381 و 1382
 • مسئول شیفت در مرکزاورژانس تهران و بخشهای اورژانس و ICU جراحی
 • مسئول واحد بیماریهای خاص معاونت درمان دانشگاه ایران از سال1392
 • کارشناس پیوند و فراهم اوری معاونت درمان از دی ماه سال 1393

ایمیل های سازمانی:Asghari.z@iums.ac.ir و dstd.vct@iums.ac.ir

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره441

اسامی تیم کارشناسان اداره (به ترتیب حروف الفبا):
خانم سیده فاطمه حسینی مقدم
خانم بلقیس کیخسروی
خانم فروغ منعمی
خانم سعیده نظری
خانم قمر نقدی مجدر

معرفی واحد:

اداره بیماریهای خاص حوزه درمان مسئولیت مشارکت درتوزیع اعتبارات ،بازدید از بخشهای دیالیز،بررسی،جایابی،پذیرش وپیگیری امور مربوط به بیماران خاص از جمله تالاسمی،پیوند،وms را بعهده دارد

اهم وظایف و فعالیت ها:

 • جایابی وپذیرش بیماران دیالیزی وارجاع آنها به مراجع مرتبط جهت صدور کارت دیالیز و دفترچه بیمه بیماران خاص
 • صدور حواله داروی بیماران پیوندی
 • صدور معرفی نامه بیماران مبتلا به MS جهت دریافت حواله دارو
 • بررسی وپیگیری نحوه ثبت اطلاعات مربوط به بیماران خاص (اعم ازتالاسمی،پیوند،دیالیزوMS)درسامانه اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع و پیگیری در بکار گیری از نرم افزارهای روز
 • مکاتبه با سازمانهای بیمه گرو معرفی مسئولین فنی بخشهای دیالیز جهت عقد قرارداد
 • بازدید از بخشهای دیالیزدرحال راه اندازی وبررسی استانداردهای موجود با دستور المعمل وزارت متبوع
 • شرکت در برنامه اعتبار بخشی های دیالیز
 • برآورد نیاز صافی مراکز دیالیز و انجام هماهنگی های لازم با شرکت های مربوطه جهت عقد قرارداد
 • هماهنگی با اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع در خصوص اختصاص سهمیه لوازم مصرفی مراکز دیالیز تابعه
 • تهیه جدول توزیع اعتبارات تخصیص داده شده از سوی وزارت و ارسال به معاونت توسعه جهت اختصاص به مراکز
 • کارشناسی و بررسی شکایات ارجاعی به واحد در خصوص بخشهای مرتبط با بیماران خاص
 • پیگیری ثبت اطلاعات آماری پرسنل شاغل دربخشهای دیالیزدرسامانه اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع و بررسی آن جهت برآورد نیاز سنجی آموزشی پرستاران دوره ندیده و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی
 • برگزاری آزمون نیاز سنجی آموزشی پرستاران دیالیز صفاقی و انعکاس آن به وزارت متبوع جهت برگزاری دوره های آموزشی
 • بررسی و به روز رسانی اطلاعات مربوطه به دستگاههای همودیالیز و RO بخشهای دیالیز وانجام پیگیری از وزارت متبوع جهت اختصاص دستگاه های مذکور و جایگزینی در مراکز
 • بررسی نحوه تامین و توزیع نیروی انسانی تخصصی در بخشهای مرتبط با بیماران خاص و ارائه گزارش به معاونت محترم درمان جهت مطرح شدن در کمیته مربوطه
 • استعلام ازاداره پیوندوبیماریهای خاص وزارت متبوع درخصوص دستوالعملهای مورد نیاز بخشهای مرتبط با بیماران خاص و ابلاغ آنها به مراکز جهت ارتقاء عملکرد مراکز
 • پیگیری مکاتبات ارجاعی از امور مجلس وزارت متبوع در خصوص مساعدت در امور بیماران خاص نیازمند
 • انجام مکاتبات مربوط به واحدهای فراهم آوری اعضاء جهت هماهنگی و انسجام در ارجاع موارد مرگ مغزی به بیماران نیازمند پیوند اعضاء
 • بررسی ضرورت گسترش واحد های درمانی مرتبط با بیماران خاص در مراکز تابعه با توجه به پتانسیلهای موجود و سیاستهای مصوب
 • برگزاری کارگاههای آموزشی دستورالعملهای مرتبط با بیماران خاص
 • بررسی مشکلات موجود در مراکز دارای واحدهای درمانی مرتبط با بیماران و ارائه راهکار به منظور رفع مشکلات
 • استعلام دستورالعملهای مرتبط با بیماران خاص از وزارت متبوع و ابلاغ آنها به مراکز
 • بررسی ، تجزیه و تحلیل شاخصهای درمانی در برنامه ریزی مستمر به منظور ارتقاء شاخصها


دفعات مشاهده: 3947 بار   |   دفعات چاپ: 196 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر