دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesمعرفی/اهم وظایف و فعالیت های واحد صدورپروانه ها

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

واحد صدورپروانه ها

نام ونام خانوادگی مسئول: دکتر سید جواد طبائیان

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره ۴۱۳

اهم وظایف و فعالیت ها:

۱- صدورموافقت اصولی و قرارداد تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی
۲-صدور پروانه بهره برداری موسسات پزشکی و پیراپزشکی
۳-پذیرش در خواست تاسیس موسسات پزشکی وپیراپزشکی
۴- صدور پروانه مسئولین فنی موسسات پزشکی وپیراپزشکی
۵- تمدید پروانه های تاسیس ومسئولین فنی موسسات پزشکی وپیراپزشکی
۶- صدور مجوز فعالیت دفاتر کار شامل: کمک دندانپزشکان تجربی- لابراتوار پروتزهای دندانی
۷- پذیرش در خواست موسسات پزشکی وپیراپزشکی در خصوص موارد ذیل:
الف) تغییر مسئول فنی ب) تغییر نام موسسه

ج) تغییر مکان موسسه د) تغییر ساعات فعالیت موسسه

ه) افزایش یاکاهش تعداد موسسین وماهیت آنان و) افزایش واحد درمانی سرپایی دردرمانگاهها

ز) افزایش بخش ویا تخت بستری در بیمارستانها

۸- برگزاری کمیسیون قانونی ماده ۲۰ جهت بررسی واتخاذ تصمیم
۹- تمدیداعتبار موافقت اصولی مراکز وموسسات در حال تاسیس

تیم کارشناسی اداره شامل :سرکارخانم ها: شریف محسنی ،یوسفی، حاتمی،چزانی ، دهدشتی، طلوعی، مرجب، بختیاری فرد، انصاریون ، عسکری


دفعات مشاهده: 8031 بار   |   دفعات چاپ: 404 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر