دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesمعرفی/اهم وظایف و فعالیت های مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
نام و نام خانوادگی مدیر: خانم مهناز السادات حسینی      

محل استقرار:
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق های شماره ۴۳۶ و ۴۳۸

  اورژانس پیش بیمارستانی:
 1. ابلاغ دستورالعمل های اورژانس ۱۱۵
 2. انجام بازدید از پایگاه های اورژانس ۱۱۵
 3. اجرای دستورالعمل طرح های امدادی
 4. جمع آوری و ارسال اطلاعات آماری طرح امدادی به وزارت متبوع
 5. ارزیابی و نظارت از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ وارائه بازخورد وپیگیری جهت ارتقاء
 6. جمع آوری و ارسال اطلاعات آماری تصادفی وغیرتصادفی به صورت روزانه به وزارت متبوع
 7. نظارت بر شرکت پرسنل فوریتها در کلاس های آموزشی شبکه ها
آمبولانس خصوصی :
نظارت و ارزیابی مراکز آمبولانس خصوصی
نام کارشناس مسئول:
خانم‌ سمینه ملکی شمالی 

اورژانس بیمارستانی:
 1. ابلاغ دستورالعمل های اورژانس بیمارستانی
 2. انجام بازدیدهای اعتباربخشی از بخش اورژانس
 3. عضوکمیته نقل وانتقالات ، ارزشیابی و نظام نوین درسطح معاونت درمان
 4. انجام بازدیدهای شب از بخش اورژانس مراکز درمانی تابعه
 5. شرکت در جلسه وزارتی تدوین استانداردهای بخش اورژانس
 6. جمع بندی وتحلیل شاخص های عملکردی وآمار عملکرد بخش اورژانس درمراکز درمانی وارسال نتایج به وزارت متبوع
 7. برگزاری کارگاه ، سمینار ودوره های آموزشی جهت تمامی کارکنان شاغل در مراکز درمانی تابعه
 8. تدوین برنامه عملیاتی 
 9. بارگذاری برنامه عملیاتی در سامانه اورژانس کشور و درمان وزارت بهداشت
مدیریت بحران و EOC :
 1. بررسی و ارسال آمار حوادث ویژه به وزارت متبوع
 2. تهیه بانک اطلاعاتی بحران درمراکز درمانی
 3. تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعاتی از مسئولین و روسا و سیستم مدیریت اجرایی دانشگاه در مراکز درمانی
 4. تهیه و به روز رسانی (پنل ارزیابی خطر) در مراکز درمانی
 5. تدوین و به روز رسانی فرآیندهای اجرایی EOC
 6. برگزاری مانورهای دور میزی ، عملیاتی حداقل دو بار در سال
 7. برگزاری جلسات آموزشی بحران و EOC
 8. ابلاغ دستورالعمل ها و آئین نامه های ستادی به مراکز
 9. تکمیل برنامه عملیاتی و بارگذاری آن در سامانه کشوری
ستاد هدایت ، اطلاع رسانی و MCMC:
 1. هدایت وجابجایی بیماران دربین مراکز درمانی دانشگاه وسایر دانشگاه ها
 2. رسیدگی به موارد نابسامانی در اعزام وارجاع بیماران در بین مراکز درمانی تابعه
 3. رسیدگی به شکایات تلفنی اورژانس و موارد شکایات اورژانس اعلام شده از سامانه ۱۹۰
 4. مشارکت در توزیع تخت های بیمارستانی
 5. ابلاغ دستورالعمل ها و آئین نامه های ستادی به مراکز
 6. رسیدگی به موارد نابسامانی مراکز درمانی
 7. برگزاری جلسات آموزشی مرتبط با ستاد هدایت
 8. هماهنگی جهت انجام بازدیدهای نظارتی شب
 9. مشارکت در برگزاری مانورها
 10. کنترل سامانه در خصوص ثبت اطلاعات روزانه اورژانس و پایان شیفت
 11. ثبت مشاهدات دوربین و زیر سیستم های سامانه MCMC
 12. ثبت آمار حوادث ویژه
 13. جمع بندی و تحلیل آمار عملکرد روزانه و کوید
      تیم کارشناسی : آقای بهمن رجبی ، آقای محمود غلامیان 

دفعات مشاهده: 9896 بار   |   دفعات چاپ: 648 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر