دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesمعرفی/اهم وظایف و فعالیت های واحد توزیع نیروهای تخصصی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
قائم مقام معاون درمان

      نام و نام خانوادگی مسئول : دکتر مهناز یثرب دوست

سوابق مدیریتی :

ایمیل سازمانی : 

محل استقرار : معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران – اتاق شماره 411
 

تیم کارشناسی اداری شامل :
توزیع نیروهای تخصصی و فوق تخصصی: خانمها حسین زاده، حسینیه فراهانی
معرفی واحد : توزیع نیروهای تخصصی و فوق تخصصی
 
اهم وظایف و فعالیت ها :
 1. تامین نیروهای درمـانـی مـورد نـیاز مـراکـز آمـوزشـی و بیـمارسـتانهای تحت پوشش به نیروهای کـادر فوق تخصصی ، تخصصی و پزشک عمومی
 2. انجام مکاتبات لازم با مدیرکل محترم دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی مبنی بر ارسال اعلام نیاز واحدهای تحت پوشش به نیروهای کادر تخصصی و فوق تخصص به منظور اعلام نیروهای مشمول تعهدات قانونی 
توزیع نیروهای کادر تخصصی و فوق تخصص در مراکز متناسب باحجم فعالیت – ضریب اشغال تخت تعداد متخصصان موجود و ...
 1. انجام مکاتبات مربوط به نقل و انتقال – ماموریت ، بازنشستگی – استعفاء – مرخصی بدون حقوق... نیروهای کادر تخصصی و فوق تخصصی شاغل در واحدهای تحت پوشش
 2. انجام مکاتبات مربوط به جذب نیروهای کادرپزشکی در قالب قرارداد خرید خدمت پزشکان – نظام نوین- تبصره 3 ماده 2 در مراکز باتوجه به نیازهای اعلام شده
 3. انجام مکاتبات مربوط به نیروهای مشمول تعهدات قانونی ( ضریب کا ) اعم از معرفی ، صدور گواهی  پایان تعهدات و ...
 4. اخذ آمار و اطلاعات نیروهای کادر تخصصی از واحدهای تحت پوشش به منظور تکمیل بانک جامع اطلاعاتی معاونت و ورود اطلاعات مذکور در سایتهای تنظیمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 5. ارسال لیست دستیاران سال آخر  دانشگاه به وزارت متبوع به منظور برنامه ریزی جهت اعزام نامبردگان به طرح یکماهه و اعلام پایان کار ایشان پس از گذراندن دوره مذکور به وزارت و معاونت محترم آموزشی
 6. اجرای ضوابط و مقررات و دستورالعمل های مربوطه تعیین شده وزارت متبوع و دانشگاه در انجام امور مربوط به توزیع نیروهای تخصص و فوق تخصصی
 7. انجام مکاتبات مربوط به استخدام پزشکان عمومی ، متخصص و فوق تخصص
 8. انجام مکاتبات مربوط به برآورد نیاز ، اخذ سهمیه فصلی و توزیع پزشکان عمومی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان با مراکز تابعه و معاونت توسعه دانشگاه
 9. تحویل مدارک، ثبت نام و ورود اطلاعات کلیه فارغ التحصیلان رشته های تخصصی دانشگاه در سایت وزارت متبوع به منظور انجام تعهدات قانونی ضریب کا و تقسیم توسط وزارت متبوع در مناطق مورد نیاز دانشگاه
خدمات و وظایف اموراداری :
 1. رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها
 2. تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ، ترمیم حقوق ،  مرخصی ، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کاری و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 3. رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ،  ترفیع ، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه
 4. انجام امور مربوط به تعاون بیمه و رفاه کارمندان
 5. برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 6. اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
 7. استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انام مشاغل مورد نیاز
 8. تهیه ضوابط ودستورالعملهای لازم
 9. شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف
 10. پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
مطالعات قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مودر نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
تهیه گزارشات لازم
 
           
 

 


دفعات مشاهده: 3239 بار   |   دفعات چاپ: 177 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر