پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
[ برگشت به فرم ]
شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.
با تشکر
                                                                                                   

-
1 جنسیت:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مرد
زن
2 سن:
3 شغل:
4 تحصیلات:
5 برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
6 به کدام اداره / واحد مراجعه نموده اید؟
7 دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر:
- شفافیت فرآیندی
8 نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
9 نحوه اطلاع رساني درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
10 انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
- پاسخگویی و مسئولیت پذیری
11 نحوه رفتارو راهنمايي و پاسخگويي مسئول مربوطه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
12 امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
13 به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شكايات، نظرات و پيشنهادهاي شما
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
14 راهنمايي و پاسخگويي كاركنان و پي‌گيري وضعيت درخواست‌ها
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
- تسلط بر فرایند
15 دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
- زمان فرایند
16 تعداد دفعات مراجعه به سازمان براي دريافت خدمت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
17 تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
18 میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
- نظام مند بودن فرایند
19 نظم، ترتيب وسهولت دسترسي به افراد و امكانات برای دریافت خدمت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
20 دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
21 ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری(نظیرکپی شناسنامه، کارت ملی و...) به بخشهای مختلف
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
22 احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
- کلیت فرآیند
23 احساس رضایت از خدمت دریافت شده
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
24 چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب يا پيشنهادي در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهاي انجام كار در زمينه مورد نظر خود داريد مرقوم فرماييد: